Kristoffer Berglund Andreassen er fiskehelsebiolog i Vesterålen fiskehelsetjeneste og leder av Tekna Havbruk og Fiskehelse. Foto: Privat.

- Tror flere føler seg uglesett av Mattilsynet

Etter flere negative reaksjoner på tilsyn i forbindelse med Mattilsynets legemiddelkampanje, ønsker nå fagforeningen Tekna Havbruk og Fiskehelse, rapporter fra andre medlemmer som har opplevd tilsyn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kristoffer Berglund Andreassen, styreleder i Tekna Havbruk og Fiskehelse sier de til nå har mottatt erfaringer fra fem medlemmer som har opplevd tilsyn fra Mattilsynet i forbindelse med legemiddelkampanjen.

– Vi har fått en del henvendelser om Mattilsynets praksis, og ønsker derfor å skaffe oss et helhetsbilde før vi konkluderer om hva som er problemet, opplyser Andreasssen til kyst.no, og legger til at flere har opplevd tilsynet som vanskelig.

Foreningen mener det er viktig at fiskehelsepersonell har klare retningslinjer de skal jobbe etter, og at det ikke i etterkant skal settes urimelige krav til deres arbeid.

Han forteller at det generelt har vært negative reaksjoner på tilsynsakene, og at flere har opplevd ulik behandling, avhengig av saksbehandleren hos Mattilsynet. Men han tror dette bare er toppen av isfjellet og ønsker flere tilbakemeldinger.

– Jeg kan tenke meg at det er rundt 10 saker til som ikke er rapportert til oss enda.

Han tror at flere ikke har meldt inn sine opplevelser fordi de føler seg uglesett.

Bør ikke være egne regler for fisk

Tekna mener at hvis Mattilsynet ønsker å begrense fiskehelsepersonell sin mulighet til skjønnsbaserte avgjørelser for å oppnå effektiv behandling, må dette også gjelde behandling av dyr på land, og at det er en svært stor inngripen i forskrivningsretten.

– Det som er problematisk er at hvis man skal nekte oss som fagfolk å vise skjønn, som å bruke kombinasjonsbehandling, øke doser og så videre, så må det også gjelde for landdyr, og i prinsippet også for mennesker. Da gjør du noe med forskrivningsretten for både veterinærer og leger. Det er en stor sak.

- Det skal være et godt argument for at det skal gjelde helt andre regler for fisk enn for landdyr, men det har jeg enda ikke sett. Hvis det fantes mye forskningsdata på at det er miljøskadelig det som foregår så hadde det vært greit, men det finnes ikke, legger han til.

Berglund sier at hvis man sammenligner legemiddelbruk i havbruk og landbruk er forskjellen at det i vann vil sprer seg raskere, men også fortynnes mye fortere ut.

- Problemet er at miljøpåvirkningen er mye mer uklar i vann, man vet for lite om det. Kravene til miljøhensyn gjøres etter føre-var-prinsippet og vi ønsker selvsagt gode tilsyn og at man skal bruke legemidler med måte, men da må det først legges frem klare retningslinjer på slik bruk og man kan ikke gjøre om på en etablert praksis ved å angripe enkeltpersoner.

- Det er måten denne kampanjen gjennomføres på som er problematisk. Vi har ønsket denne kampanjen velkommen, men mener at den kommer sent. Basert på foreløpige tilbakemeldinger er vi overrasket over vinklingen og gjennomførelsen av kampanjen basert på den informasjonen vi har fått fra Mattilsynet i forkant, fastslår han.

Ønsker innspill for mange problemstillinger

Tekna jobber nå med å kartlegge fiskehelsepersonells opplevelse av kampanjen og tilbakemeldingene som har kommet fra Mattilsynet. Dette for å kunne bistå sine medlemmer og ta saken videre på vegne av disse. Tekna leter langs to spor: Det ene er om regelverket er tydelig og godt nok. Det andre er om Mattilsynets praksis har hjemmel i lovverket. Dette er noe de ønsker å få tilbakemeldinger fra medlemmene på og på bakgrunn av dette sende inn et felles innspill til Mattilsynet sammen med Veterinærforeningen.

De ønsker innspill fra sine medlemmer om følgende:

  • Veilederen må presiseres 1: Mer tydelig på hva som er lov og ikke lov, mht label og offlabel (økte doser og holdetid). Må være mer tydelig på hva som er forsvarlig, spesielt opp mot Dyrevelferdsloven.
  • Veilederen må presiseres 2: Sterkere vektlegging av de faglig vurderingene og muligheten til å utøve skjønn, og hvor press fra / ansvar for oppdretter er presisert/adressert.
  • Har Mattilsynets ansatte tilstrekkelig kunnskap om oppdrettsnæringen, fiskehelse, økologi og legemidler?
  • Hva er Mattilsynets hjemmelsgrunnlag for varsel om å trekke autorisasjon?
  • Hva er de operative grensene for Mattilsynets tolking av «uforsvarlighet», når det ikke finnes operative grenser i veilederen?
  • Er Mattilsynets praksis om å kreve tilbakedatering av praksis/rapportering før veilederen ble laget (før høst 2016) akseptabel?
  • Er Mattilsynets (i denne saken) utilbørlige framtreden/språk akseptabel?