Kurt Oddekalv. Foto: Skjermdump fra Youtube.

Miljøvernforbund påklager Havmerd-konsesjoner

Norges Miljøvernforbund (NMF) påklager Fiskeridirektoratets tilsagn om utviklingstillatelser til Ocean Farming AS for Havmerd  som fullskala pilotprosjekt i Frøya kommune i Sør-Trøndelag, skriver forbundet i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet har gitt Ocean Farming AS 8 såkalte utviklingstillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i forbindelse med utprøving og drift av havmerder

i Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

- Dette skjer i en tid der oppdrettsnæringen langs hele kysten har store problemer med både lakselus og sykdommer som PD og ILA. Selv Fiskeri- og kystminister Per Sandberg har uttalt at han ikke ønsker å åpne for mere oppdrett langs kysten før næringen har løyst disse problemene. NMF krever at Sør-Trøndelag fylkeskommune avslår søknaden fra OF AS om nye utviklingstillatelser, skriver de i i et brev de har sendt Fylkeskommunen.

De påpeker at Havmerden er en åpen merd lik de fleste oppdrettsmerder man finner langs kysten for øvrig.

- Åpen oppdrettsteknologi gir økt smittepress, utslipp av organisk materiale og lakselusmidler. Dette er miljøproblemer oppdrettsnæringen vil slite med så lenge næringen bruker slik teknologi. Problemet er at forurensingen og problemene forsvinner ikke selv om man flytter oppdrettsproduksjonen lenger ut mot havet. At det er sterke havstrømmer i Frohavet betyr ikke at forurensingen, evt. lakselus og smitte forsvinner. Dette blir bare spredd utover et større område og vil ikke beskytte oppdrettslokaliteter langs kysten mot sykdom og lakselus, skriver de videre.

De konkluderer derfor med at: "tette og lukkede oppdrettsanlegg, der all organisk forurensing blir samlet opp for bruk på land, er eneste farbare vei for oppdrettsnæringen i framtiden."