Karianne Bråthen, Stortingsrepresentant AP, Nordland. Foto: Kystrederiene

Roper varsku om rammevilkår: - En katastrofe for den norske sjømannen

Tirsdag denne uken møttes rederier og politikere på Stortinget. Rederiene roper et stort varsku for nærskipsfartens eksistensgrunnlag. Bakgrunnen er endinger i svært viktige rammevilkår for næringen, i tillegg til store kostnadsøkninger for rederiene som driver sjøtransport langs norskekysten. 

Publisert Sist oppdatert

Det er bred politisk enighet om at den maritime næringen og sjøfolk er en svært viktig del av løsningen for et grønnere samfunn, da sjøtransporten kan flytte mye gods med svært reduserte klimagassutslipp, sammenlignet med transport på vei.

At rammevilkårene er langsiktige og forutsigbare er helt nødvendig dersom maritim næring skal klare å henge med i den grønne omstillingen, uttaler Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene. 

Usikre rammevilkår og økte avgifter

Norge er et høykostnadsland, og for å sikre sysselsette norske sjøfolk i et marked med skarp internasjonal konkurranse trengs tilskuddsordninger, slik som i andre europeiske land. Kystrederiene skriver at seinest i fjor høst svekket regjeringen tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen), ved å innføre et makstak per sysselsatte.

Nils Tore Øpstad Melingen, Biofeeder og Lighthouse Ship Management og Helge Andre Njåstad, Frp, Hordaland. Foto: Kystrederiene

Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk er det viktigste rammevilkåret næringen har i dag, og den innførte endringen er en katastrofe for den norske sjømannen, uttaler Nils Tore Melingen, som driver rederiene Biofeeder og Lighthouse Ship Management, med hovedkontor på Austevoll.

- Vi mener taket som må fjernes, og ordningen må gjøres permanent og robust, enten gjennom et lovarbeid eller ved å gjøre slik som i Danmark, hvor nettolønnsordningen er rendyrket og ikke er en utgiftspost på statsbudsjettet, legger Borge til.

Rederiskatteordningen må favne nærskipsfarten

Ifølge Kystverket anløper godsskip om lag 3000 ulike anløpspunkter langs Norskekysten årlig. Et stort totalvolum gjør kortere transportoppdrag svært viktig for mange aktiviteter langs kysten, samtidig som den gir en betydelig samfunnsgevinst i form av reduserte eksterne kostnader ved redusert veitransport.

I disse dager er det varslet om endringer i rederiskatteordningen, hvor det foreslås innføring av et utseilingskrav på 30 nautiske mil. Samtidig har det generelle kostnadsnivået for rederiene økt betydelig, bl.a. steg CO2-avgiften for sjøtransport alene med 28 % i år.

-  Et utseilingskrav i en tid hvor vi skal kutte klimagassutslippene gir ingen mening. Skal vi nå målene om godsoverføring er det viktig at også laster på kortere avstander er med. Det blir ingen grønn omstilling med rød bunnlinje, slår Borge fast.

Lydhøre politikere

Representanter fra de fleste politiske partiene var til stede og flere uttrykte at de kom til å ta dette videre og bidra til å finne en løsning for sjøtransporten. 

- Et svært godt møte der næringen selv kom til ordet, og det er nå viktig at Stortinget tar signalene videre og jobber for bedre rammevilkår fremover, uttaler Helge Andrè Njåstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Hordaland. 

- Vi opplever et stort engasjement fra de folkevalgte, og våre medlemmer i nærskipfarten har nå en klar forventning til at rammevilkårene for sjøtransporten følges videre opp politisk, avslutter Tor Arne Borge.