Ny lakseauksjon. Nå skal siste rest av produksjonskapasiteten som var til overs fra forrige auksjon selges.

Lyser ut for salg 414 tonn produksjonskapasitet

Fiskeridirektoratet lyser ut for salg 414 tonn produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Produksjonskapasiteten skal selges til høystbydende gjennom en lukket budrunde. Fristen for å registrere seg og legge inn bud er mandag 17. september 2018 klokken 23:59, melder Fiskeridirektoratet.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 30. august 2018 en forskrift om auksjon av restkapasitet (Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 – auksjon av restkapasitet). Direktoratet viser for øvrig til høring av 5. juli 2018 og høringsdokumentene på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.

Ny auksjon

Klikk for større bilde.

De 414 tonnene som nå legges ut for salg er restkapasitet som ikke ble solgt i auksjonen 18. til 20. juni 2018. At disse tonnene ikke ble solgt da, skyldes auksjonstekniske forhold ved auksjonsformatet som ble brukt. De viser til informasjonen om den forrige auksjonen på deres nettsider.

Kapasiteten som nå legges ut for salg tildeles i bestemte størrelser som nummererte tillatelser. 

Les også: Siste rest av nye laksetillatelser legges nå ut for salg

Fordeling av kapasitet

De som ønsker å legge inn bud i auksjonen må registrere seg og gi bud gjennom Fiskeridirektoratets elektroniske skjema. Det er ikke mulig å registrere seg, eller gi bud på annen måte.

Registreringen og budgivningen vil åpne torsdag 6. september 2018, kl 08:00.

For å delta i auksjonen må budgivere: 

  • Fylle ut fastsatt elektronisk skjema, inkludert opplasting av firmaattest
  • Laste opp dokumentasjon på økonomisk evne til å betale vederlaget
  • Tilfredsstille krav til finansiell situasjon i henhold til § 11 og avgi egenerklæring om dette
  • Skjema for dokumentasjon på betalingsevne finnes på Fiskeridirektoratets nettsider og i registreringsløsningen.

Bud skal fylles inn i eget budskjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. Skjemaet finner man på Fiskeridirektoratets nettsider (lenke) og i det elektroniske registreringsskjemaet. Budskjemaet fylles ut manuelt og lastes opp elektronisk i Fiskeridirektoratets registrerings- og budgivningsløsning. Budskjemaet må signeres av person eller personer med myndighet til å forplikte budgiver økonomisk og juridisk, jamfør firmaattesten.

Bud kan lastes opp og endres helt fram til fristen utløper. Det budet som ligger inne 17. september kl. 23:59 blir gjeldende.

Bud skal være i norske kroner (NOK) og skal angis i hele kroner. Fiskeridirektoratet kan ikke godta bud på deler av en tillatelse, jamfør § 11, andre ledd.

Direktoratet gjør oppmerksom på at bud pålydende mindre enn kr 120 000,- per tonn blir avvist, jamfør § 11, tredje ledd.

Fiskeridirektoratet fatter vedtak om tilsagn om tildeling av produksjonskapasitet til alle budvinnere i auksjonen. Tilsagn om tildeling av kapasitet gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet gjelder. Tilsagn gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.

Fiskeridirektoratet vil legge ut løpende informasjon om den lukkede budrunden og avviklingen av denne på deres nettsider.  

Informasjon til budvinnere finner man på direktoratets side.