Paul Aandahl, analytiker i sjømatrådet. Foto: Therese Soltveit.
Paul Aandahl, analytiker i sjømatrådet. Foto: Therese Soltveit.

Ørreteksporten mer enn halvert fra i fjor

I juli eksporterte Norge 61 prosent mindre ørret enn på samme tid i fjor.- Det blir satt ut stadig mindre ørret og produksjonen går nedover, forteller Paul Aandahl, analytiker i Norges Sjømatråd til kyst.no.

Publisert

Ifølge Sjømatrådets juli-statistikk eksporterte Norge 2100 tonn ørret for 169 millioner kroner i juli. Dette tilsvarer volumnedgang på 61 prosent eller 3300 tonn. Det Tilsvarer også en verdinedgang på 50 prosent eller 172 millioner fra juli i fjor.

Les også: Sjømateksport for 6,7 milliarder i juli

Men oppdretterne oppnår høyere pris for ørret enn de gjør for laks.

- Ørretprisen er betydelig høyere enn laks. Ifølge statistikken fra Sjømat Norge kan man se at gjennomsnittprisen for fersk hel ørret var 73,75 kr i juli, mens den for laks lå på 64,30 kr, påpeker Paul Aandahl, analytiker i Norges Sjømatråd til kyst.no

Han viser til at prisene på ørret har variert mye de siste årene.

- Frem til i midten av 2015 lå prisene for laks og ørret nokså likt, men så gikk ørretprisen under etter at Norge ble utestengt fra Russland. Prisene snudde så igjen i september 2016 og ørreten lagt over laksen siden da, sier han.

Lave volumer gir høy pris

Analytikeren forteller at de høye prisene nok skyldes de lave volumene.

- Det blir satt ut stadig mindre ørret og produksjonen går nedover. At tilbudet om fisk er så lavt gir en høyere pris.

Per juli har Norge eksportert 18 700 tonn ørret for 1,5 milliarder kroner, som betyr en volumnedgang på 56 prosent eller 24 300 tonn, og en verdinedgang på 34 prosent eller 769 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er Hviterussland og USA som i størst grad kjøper den norske ørreten. Før utestengingen fra Russland for tre år siden, tok de opptil 50 %, så man måtte finne nye markeder for ørreten i større grad enn hva tilfellet var for laksen, som de importerte åtte prosent av.

Ventet nedgang

Aandahl påpekte i starten av året at han forventet en produksjonsnedgang på cirka 30% sammenlignet med fjoråret.

– I fjor hadde vi også et fryselager som ble solgt i løpet av første tertial. Dette gjør at den relative nedgangen blir noe større enn de 30 prosentene, spesielt i første tertial, sa han.

Ny strategi

Bjørn-Erik Stabell som er bransjeansvarlig for laks og ørret i Sjømatrådet fortalte samtidig i at de hadde laget en ny strategi for å bygge opp  ørreten.

– Størst eksport av ørret er det per i dag til Hviterussland, Japan og USA. I Hviterussland gikk mesteparten til videreforedling og reeksport. Ørret hadde i fjor en betydelig vekst også til Sørøst Asia (Thailand og Malaysia). Vi tror at en betydelig del av dette volumet var alternativ til laks. Det er derimot et potensial for å skape en tydeligere identitet til ørret også i disse markedene, sa han.

Les også: Kommer med ny strategi for ørret