Salmon Evolution er notert på Merkur Market med første handelsdag fra 18. September 2020. Fra venstre; Styremedlem Glen Bradley, Hallgeir Øyen, Olav Johan  Lyngstad, Arild Viken, Kamilla Mordal Holo, Hans Petter Mortveit, Oddvar Repstad, Ingjarl Skarvøy, CEO Håkon A. Berg, styreleder Tore A. Tønseth, styremedlem Kristofer Reiten, styremedlem Frode Kjølås, styremedlem Peder Stette.  Foto: Marthe Harstad.
Salmon Evolution er notert på Merkur Market med første handelsdag fra 18. September 2020. Fra venstre; Styremedlem Glen Bradley, Hallgeir Øyen, Olav Johan Lyngstad, Arild Viken, Kamilla Mordal Holo, Hans Petter Mortveit, Oddvar Repstad, Ingjarl Skarvøy, CEO Håkon A. Berg, styreleder Tore A. Tønseth, styremedlem Kristofer Reiten, styremedlem Frode Kjølås, styremedlem Peder Stette. Foto: Marthe Harstad.

Salmon Evolution ringte i dag i bjella på Merkur Market

Selskapet debuterte i dag på børsen. Etter en vellykket emisjon hvor Salmon Evolution Holding AS hentet inn 500 millioner kroner, tas selskapets aksjer i dag opp til handel på Merkur Market. Aksjen vil handles under tickerkoden SALME-ME.

Publisert

Selskapet som satser på landbasert oppdrett hadde 18 september sin børsdebut, og ringte i bjellen på Merkur Market. 

- Vi er svært fornøyde med at emisjonen tidligere denne måneden vekket betydelig interesse hos både norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer. Vi er stolte av at Salmon Evolution fra og med i dag kan handles på Merkur Market, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution i en pressemelding.

- Vi spretter ingen champagnekorker i dag. Vi er ydmyke for at dette kun er et av mange steg i en prosess der vår klare ambisjon er å bygge et oppdrettsselskap som skal være med på å prege den globale laksenæringen. Vi mener vi har det som skal til for å lykkes, fortsetter Berg.

Salmon Evolution er et landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy i Norge. Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9 000 tonn fisk per år, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36 000 tonn. Selskapets globale utvidelsesplan innebærer en totalproduksjon på cirka 70 000 tonn årlig.

Kapitalen som ble hentet i emisjonen som ble fullført den 4. september i år, skal blant annet benyttes til å finansiere første byggetrinn, videreutvikle prosjektet og til generelle bedriftsformål.

- Med noteringen på Merkur Market har vi fått et nytt og effektivt virkemiddel for å sikre videre kapitaltilførsel til markedspris, samtidig som vi reduserer risikoen for dagens- og fremtidige aksjonærer, sier Berg.

Han legger til at noteringen på Merkur Market bidrar til en ordnet og transparent handel av selskapets aksjer i et velfungerende system, og som samtidig er tilpasset selskapets størrelse og behov i dag.

Salmon Evolution har benyttet Pareto Securities, DnB Markets og Sparebank1 Markets som finansielle rådgivere, og Bahr som juridisk rådgiver i prosessen knyttet til kapitalinnhenting og noteringen på Merkur Market.

Selskapet ansatte nylig ny COO i selskapet. Les mer om det her. 

Saken fortsetter under bildet. 

Salmon Evolution Holding AS:

  • Er et landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy i Norge. 
  • Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9 000 tonn fisk per år, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36 000 tonn. 

Kostnadseffektiv teknologi

Salmon Evolution valg av teknologi er basert på stor tilførsel av friskt sjøvann, og sikrer best mulig vannkvalitet for fisken samtidig som det gir en meget begrenset operasjonell og biologisk risiko. Teknologivalget er kostnadseffektivt når det gjelder både investeringsnivå og produksjonskostnader, opplyser selskapet. 

I juli 2020 ble Dongwon, et av verdens ledende sjømatbedrifter med base i Sør-Korea,  aksjonær i Salmon Evolution. Selskapene planlegger å inngå et partnerskap om å bygge et landbasert oppdrettsanlegg i Sør-Korea ved å utnytte Salmon Evolution sitt valg av teknologi.  

Selskapet påpeker at de vil også i fellesskap vurdere fremtidige muligheter for å skalere lignende prosjekter i andre asiatiske markeder så vel som det nordamerikanske markedet. Selskapets globale utvidelsesplan på mellomlang- og lang sikt innebærer en totalproduksjon på cirka 70 000 tonn årlig.