Arkivfoto: Leif Magne Sunde i Sintef.
Arkivfoto: Leif Magne Sunde i Sintef.

Mener næringen får se flere spektakulære søknader

Leif Magne Sunde, forskningsleder ved Sintef fiskeri og havbruk sier at Norge kan forvente stadig flere ekstraordinære søknader for utviklingskonsesjoner.

Publisert

Det melder kyst.no sitt skotske søsternettsted Fish Farming Expert (FFE).

- Siden søknadsprosessen er åpen i hele to år, betyr dette at selskapene fortsatt har 18 måneder på å sende inn nye ideer, sier Sunde.

Han gjengir fiskeriminister Per Sandbergs uttalelse, om at det vil bli stadig vanskelig for senere forslag for å bli akseptert. Siden bare unike konsepter vil bli vurdert og lisenser ikke vil bli gitt for lignende ideer.

«Marine Donut» søknaden er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokaliteter. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål. Foto: ØDP/MH. 
«Marine Donut» søknaden er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokaliteter. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål. Foto: ØDP/MH. 

- Som følge av dette, vil konseptene som kommer inn fra og med nå sannsynligvis bli enda mer ekstraordinære, spår Sunde.

De 26 forskjellige søknadene så langt har variert i mulige konsept, blant annet har du Marine Harvest sitt konsept Marine Donut, Lerøys Pipefarm, og Salmars/Ocean Farming havmerdprosjekt.

Her kan du lese status på alle som har søkt. 

For tidlig å spå resultat

Magne Sunde sier at det er for tidlig å spå hvilke konsepter som bør få godkjenning, selv om han påpeker at noen har en lang vei å gå.

- Det er et bredt spekter i praksis , noen er ganske modne og velutviklede konsepter, andre virker som har blitt satt sammen på en søndag ettermiddag, sier han til FFE.

Han mener det er for tidlig å spå hva som vil skje, imidlertid sier han at kreativitet som blir inspirert av initiativet kan bare være bra for bransjen.

- Selv om det er veldig vanskelig å plukke vinnerne i en så tidlig fase, vil prosessen være bra for bransjen uansett, og vil helt sikkert føre til langsiktige fremskritt i bransjen, avslutter han.

En lengre versjon av dette intervjuet vil bli utgitt i neste utgave av Fish Farming Expert magasinet.