Fiskarlaget er ikke fornøyd med nye minstemål på leppefisk. Foto: Terje Engø
Fiskarlaget er ikke fornøyd med nye minstemål på leppefisk. Foto: Terje Engø

Fiskarlaget misfornøyd med minstemål på leppefisk

I forbindelse med høringen av «Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2022» hadde Norges Fiskarlag sterke innvendinger mot endring i maks- og minstemål for leppefisk. Den endelige forskriften viser at Fiskeridirektoratet ikke har tatt hensyn til Norges Fiskarlag.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til Fiskeridirektoratet skriver Norges Fiskarlag at “vi registrerer at våre innspill i forhold til maks- og minstemål for berggylt, som er oversendt direktoratet i brev av 19.11.2021, ikke er hensyntatt”.

Det har kommet flere innspill fra berørte fiskere om at vedtatte reduksjon i maks- og minstemål kan få dramatiske konsekvenser, og at det vil føre til store økonomiske tap, kun få år etter at fiskeriet ble kvoteregulert.

Minstemål for leppefisk

Grønngylt 12 centimeter

Berggylt 14 centimeter

Annen leppefisk 11 centimeter

Vedlagte statistikk fra Vest-Norges Fiskesalgslag viser at fangstene av berggylt har vært stabil de siste årene. Norges Fiskarlag ønsker derfor å stille spørsmål ved hvordan endringene i maks- og minstemål kan forsvares, når statistikk over antall levert berggylt ikke viser nedgang.

Norges Fiskarlag ber derfor om at maks- og minstemål, slik Fiskarlaget har foreslått i overnevnte brev, vurderes enda en gang, og reflekteres i reguleringene av fiske etter leppefisk for 2022.

Leppefisk er et viktig tiltak for å redusere mengden lakselus. Det har gjort fisket til et svært lukrativt fiske. Foto Terje Engø
Leppefisk er et viktig tiltak for å redusere mengden lakselus. Det har gjort fisket til et svært lukrativt fiske. Foto Terje Engø

Streng kontroll og regulering

Båtene som fisker leppefisk er, på tross av at de i hovedsak er små båter, ofte åpne med utenbordsmotor. Fisket har, som følge av den store verdien på leppefisk, og tilfeller hvor juks har blitt avdekket, innført streng kontroll en rekke reguleringer

I 2020 be det innført krav om at alle fartøy som fisker leppefisk skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonsystem, enten AIS klasse A eller B eller VMS. Kravet gjelder for alle fiskere som driver kommersielt fiske etter leppefisk i lukket gruppe, åpen gruppe eller fritidsfiske.

Teiner og ruser skal ha rømmingshull som er sydd igjen med bomullstråd som er maksimum tre millimeter tykk. Går redskapen tapt vil bomullstråden råtne og fisken slippe ut.

Det ble i fjor fisket 6,9 millioner bergnebb. Foto: Terje Engø
Det ble i fjor fisket 6,9 millioner bergnebb. Foto: Terje Engø

Båter som fisker leppefisk må ha leveringsavtale med godkjent kjøper før fisket starter.

Forbud mot ruser

Fra 2021 ble det forbudt å benytte ruser til fangst av leppefisk. Yrkesfiskere som benytter merkeregistrert fartøy, og som har fisket mer enn 3000 leppefisk med ruser to av de tre siste årene, er gitt dispensasjon fra forbudet frem til og med 2024.

Kvoten i år er fire millioner leppefisk på kyststrekningen fra grensen til Sverige til Varnes fyr på Lista. Ti millioner leppefisk kan fiskes fra Varnes fyr på Lista til 62 grader nord. Lengre nord er det en kvote på fire millioner leppefisk.

Fiskere må ha skriftlig leveringsavtale med godkjent kjøper før de kan starte fisket etter leppefisk. Foto: Terje Engø
Fiskere må ha skriftlig leveringsavtale med godkjent kjøper før de kan starte fisket etter leppefisk. Foto: Terje Engø

Denne totalkvoten blir fordelt med 90 prosent til lukket gruppe og ti prosent til åpen gruppe. Det betyr at fartøykvoten i lukket gruppe er på 48 000 leppefisk, mens åpen gruppe kan fiske 6000 leppefisk per fartøy.

Fisket sør for Stad starter 12. juli, nord for Stad 26. juli, og varer i begge områder til 20 oktober.

Fiskere som fisker fra Varnes fyr kan fiske med inntil 400 teiner og ruser per fartøyeier, mens det fra Varnes fyr til svenskegrensen bare er lov å fiske med 100 teiner eller ruser.