Konsernsjef Henning Beltestad.

Disse tiltakene tar Lerøy mot Listeria

- Mattrygghet er Lerøys første prioritet, og vi har en rekke tiltak for å forhindre Listeria i råvare og i ferdige produkter. Våre ansatte gjør en fantastisk innsats gjennom systematisk forbedringsarbeid, sier konsernleder Henning Beltestad.

Publisert

Den siste tiden har det vært særlig oppmerksomhet rundt Lerøys slakteri i Lerøy Midt og Mattilsynets oppfølging av Listeriabekjempelse.

Les også: NRK: Over 700 listeriafunn i Lerøy-slakteri

- Vi har i vår drift hele tiden hatt fokus på å minimere forekomst av Listeria, og gi korrekt og dekkende informasjon til våre kunder og til offentlige myndigheter. Vi har en integrert verdikjede for produksjon av laks og har derfor de beste forutsetninger for å sikre trygge og sunne produkter til konsument, sier konsernleder Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group.

- Lerøy og Mattilsynet har felles interesse av at Listeria bekjempes på best mulig måte. Vi ønsker derfor en åpen og god dialog med Mattilsynet for å finne fram til gode løsninger hvor både vi og Mattilsynet er sikre på at mattryggheten ivaretas på best mulig måte, legger han til.

Tar 10 000 prøver

Et av de viktigste tiltakene skal være et omfattende prøvetakingsprogram, både av overflatene i fabrikk, på råvarene og av ferdigvarene. Lerøy Midt sier de årlig tar mellom 8.000 og 10.000 prøver i fabrikklokalet og på utstyr. 

- Strategien vår er å lete for å finne, for deretter å sette inn tiltak. Med et så omfattende prøveuttak vil man over en periode finne Listeria, noe som er naturlig da den finnes overalt i miljøet rundt oss. Dette er også hensikten for å kunne gjøre tiltak og redusere risiko for at Listeria ikke kommer på produkt. De få gangene Listeria påvises på fisk, iverksettes tiltak og avviksrapportering. 

Selv om regelverket ikke angir noen varslingsplikt for en råvareleverandør som Lerøy Midt, sier Lerøy at også har en egen rutine for informasjon til neste ledd som ivaretar mattryggheten.

Selskapet skriver videre at deres anlegg er sertifisert etter svært strenge matvaretrygghetsstandarder som kontrolleres av uavhengig tredjepart. 

- Lerøy har et detaljert system for daglig vask og desinfeksjon av produksjonslokalene og avvikshåndtering. Vi har også samarbeidet med vår utstyrsleverandør slik at utstyr blir enklere å holde rent og dermed redusere risikoen for forekomst av Listeria. Dette er et arbeid som har resultert i nytt og forbedret design på en maskin som nå er tilgjengelig også for andre selskap.

Om listeria

Listeriabakterien finnes overalt i naturen, og bakteriene er ufarlige for de aller fleste. Men for høye konsentrasjoner kan være farlig for mennesker med svekket immunforsvar eller som er alvorlig syke. Bakterien formerer seg over tid, derfor vil spiseklare produkter som er langtidsholdbare og ikke varmebehandlet, som blant annet røkelaks, gravet laks, spekemat og upasteuriserte mykoster, være mer risikoutsatt enn andre ferske produkter med kortere holdbarhet. Derfor er det aller viktigste å sikre at spiseklare produkter som er langtidsholdbare og ikke varmebehandlet, er frie for Listeria.

- Lerøy har en helintegrert verdikjede og vi har full sporbarhet på alle produkter. Ved behov for tilbakekalling kan vi derfor varsle kunder og produktet kan trekkes fra markedet umiddelbart. Lerøy produserer 5 millioner måltider hver eneste dag som selges til over 80 land. I hele 2023 hadde vi kun tre tilbakekallinger av mindre produktpartier. Dette dokumenterer at våre styringstiltak fungerer og at Lerøy produserer trygg mat, hver dag, hele året, avslutter Beltestad.