Saken bør politianmeldes

Mattilsynet har avdekket forhold hos Lerøy Midt og Måsøval som er totalt uakseptable. Forhold som garantert kommer til å få følge for næringen. Lerøy mener Mattilsynet har misforstått og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene. Sakens alvorlighet tilsier at den bør politianmeldes for å sikre at den blir belyst skikkelig.

Publisert

Igjennom en rapport Mattilsynet skrev etter tilsyn på to Lerøylokaliteter og en Måsøval-lokalitet i Sør-Trøndelag har vi fortalt om dyrevelferdsforhold vi trodde ikke skulle være mulig å finne i næringen i dag, spesielt ikke minst hos en så stor, børsnotert og i utgangspunktet seriøs aktør som Lerøy. I denne kommentaren har jeg derfor valgt å fokusere på rapporten som omhandler nettopp, Lerøy:

Lusemengder over 40 ganger det tillatte, et svært høyt antall fisk med store sår, dels som følge av lusebeiting dels som følge av avlusningsmetodikk (spyling), og mellom linjene kan man lese om feilrapportering av lusetall. Det er noe av det Mattilsynet hevder i sitt vedtak om biomassereduksjon på lokalitetene.

Og videre skriver de om manglende oppfølging av egne rutiner, der Lerøy har lovet bot og bedring etter problemer med lus i fjor, samt underlagsdata som er oppbrent.

Lerøy på sin side hevder overfor Kyst.no at det «kan foreligge betydelige misforståelser, feil og mangler i dokumentet fra Mattilsynet». De sier de ikke kjenner seg ikke igjen i flere av de påstander som fremkommer, og at dette vil de utdype ovenfor Mattilsynet før de kommenterer det nærmere offentlig.

Er Mattilsynets versjon riktig mener jeg dette er så graverende at det må få konsekvenser langt utover den halveringen av MTB på de to aktuelle lokalitetene som Mattilsynet har vedtatt.

Disse forholdene som er beskrevet med tilhørende bilder, er omdømmeknusere av rang. For hele næringen, ikke bare for de selskapene som har fått påpakningen. Dersom jeg hadde vært oppdretter og drevet på den rette siden av lusegrenser og andre forskrifter, hadde jeg vært rasende på Lerøy (gitt at Mattilsynet har rett). For i opinion og marked skiller nemlig ikke folk særlig. Lakseoppdretter er lakseoppdretter, oppdrettslaks er oppdrettslaks.

Lerøy hevder altså situasjonene ikke helt var slik Mattilsynet beskriver. Vi kan jo håpe de har rett. For slik Mattilsynet beskriver det, skal det bare ikke skje.

Og spesielt ikke i en tid der pengene flommer inn i kassen til de fleste oppdretterne. Marine Harvest meldte for få dager siden om tidenes beste kvartal. Lerøy skal rapportere nå på onsdag 9 november. De kommer sikker ikke til å være mye dårligere. Så om noen gang, så er det nå man skal ha råd til å kunne ta et tap ved at man slakter ut fisken lenge, lenge før forholdene blir som beskrevet i Mattilsynsrapporten.

Faktisk har man vel egentlig ikke råd til å la vær om man ser det hele med litt perspektiv.

Mattilsynet ramser i sin rapport flere lover og forskrifter de mener er blitt brutt. Men på tross av dette, konkluderer de ikke i rapporten med om det vil bli inngitt en politianmeldelse. Mattilsynets Aud Skrudland sier også på Kyst.no at hun ikke vil kommentere dette spørsmålet. Jeg mener de absolutt bør anmelde.

Det er den eneste gode og ansvarlige måten man kan få fastslått i hvor stor grad selskapet rent subjektivt kan klandres. Vi kan altså få svar på hva som faktisk har foregått og om det har vært gjort bevisste overtredelser, slik som for eksempel juks med luserapportering som jeg mener Mattilsynet indirekte antyder kan ha skjedd.

Påstandene er så alvorlige at en politietterforskning derfor er helt påkrevet. Før en slik prosess er gjort med en eventuell påtalereaksjon eller domsavgjørelse i den ene eller andre retning, er Mattilsynets påståtte lov- og forskriftsbrudd bare nettopp det, påstander. Og det kan hverken Lerøy, Måsøval eller næringen leve med.