Lerøy Sjøtroll stod for ca. 38 % av all oppdrettsfisk som ble slaktet i Lerøy-konsernet i 2021. Foto: LSG

Volumoppgang for Lerøy

Lerøy Seafood Group melder at de gjennomgående slaktet mer oppdrettsfisk i 2021 enn året før. De presenterer også tall for ørret og villfangst.

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding skriver selskapet at de slaktet 51 tusen tonn laks og ørret i Q4 2021, mot 48 i samme kvartal 2020.

For hele fjoråret slaktet de 187 tusen tonn, mot 171 tusen tonn året før.

Mengden med ørret gikk imidlertid ned fra 28 til 25 tusen tonn.

Volumet av villfanget fisk økte også litt fra 68,4 til 71,5 tusen tonn.

Fullstendig rapport for fjerde kvartal 2021 blir offentliggjort den 17. februar.

Volum for fjerde kvartal og året samlet sett:

Høstet volum laks og ørret (1.000 GWT)

Q4 2021

Q4 2020

2021

2020

Lerøy Aurora

14,1

14,8

44,0

35,0

Lerøy Midt

18,3

15,6

72,6

67,9

Lerøy Sjøtroll

18,9

17,9

70,0

68,0

Totalt

51,3

48,3

186,6

170,8

Herav volum ørret

8,0

7,2

25,1

28,0

 

 

 

 

 

Fangstvolum Havfisk (1.000 tonn)

Q4 2021

Q4 2020

2021

2020

Totalt fangstvolum

17,1

12,6

71,5

68,4

Herav volum torsk

8,8

7,0

26,6

23,6