"Taskforce lakselus" sin operative fase startet offisielt i midten av mai 2017. Foto: Anna Solvang Båtnes/NTNU.

Vil unngå luseproblemer ved å kartlegge lakselusens sesongutvikling

Hvordan lakselusen spres mellom merder og anlegg gjennom ulike sesonger og gjennom driftsoperasjoner, er noe av det forskere fra «Taskforce lakselus» vil finne ut av. Dette vil de ha svar på for å redusere lusepresset i laksenæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

«Taskforce lakselus: mekanismer for spredning av lakselus» er et FoU-prosjekt med base i samarbeid mellom NTNU og de fleste oppdrettsbedriftene i Midt-Norge og andre aktører som FHF startet for fullt opp i midten av mai.

Les også: Starter operativ fase i «Taskforce lakselus»

Lone Jevne, er en av tre stipendiater som jobber i det nyoppstartede prosjektet, og planen er å at det skal ansettes 2-3 stipendiater til. Selv om prosjektet nylig har startet har hun allerede jobbet med å kartlegge internsmitte av lakselus i ulike sammenhenger i ett år.

- Min hovedoppgave nå er å se nærmere på hvordan lakselusen smitter rundt merdene og mellom anleggene i samme område, forteller hun.

Stipendiatene har samlet prøver med planktonhov. Foto: Anna Solvang Båtnes/NTNU.

Tar prøver i felt

I forrige uke var Jevne på Frøya og tok de første prøvene som skal analyseres, for å få på plass mer kunnskap om hva lusa gjør før den sitter på laksen.

- Vi har tatt prøver fra vannsøylen i merdene med planktonhåv. Med disse fanger vi alt som er over 150 mikrometer, og også da de frittsvømmende stadiene av lakselusen. Vi håper at funnene av disse kan relateres til lusesmitte mellom anleggene, forklarer stipendiaten.

Prøvene er en del av sesongforsøk, hvor Jevne følger tre anlegg gjennom en produksjonssyklus og brakkleggingsperiode ved Nord Frøya.

- Målet er å ta prøver en gang i måneden og disse skal analyseres fortløpende. Ved å gjøre dette håper vi å se hvordan lusen utvikler seg innen ulike stadier gjennom sesongene. Finner vi noe som kan ha betydning for næringen skal dette raskt formidles til aktørene.

Kan finne ut hvordan den sprer seg

Hun forteller de har tatt et steg tilbake til strategisk grunnforskning for å forstå lakselusen, istedenfor å bare fokusere på bekjempelse av den.

Ifølge Jevne er det gjennomført få studier på hvordan sesongene påvirker de frittsvømmende stadiene i Norge, men at det finnes noe i Irland og Skottland.

Tre stipendiater skal blant annet jobbe med å forstå hvordan sesong og ulike operasjoner påvirker lakselusen. Foto: Anna Solvang Båtnes/NTNU.

- Får man data på dette kan vi finne ut hvordan lusen sprer seg. Vet vi det håper vi at man kan finne metoder for å unngå at lusen blir et stort problem for oppdretterne, slår hun fast.

Lakselus og driftsoperasjoner

Samtidig som Jevne har fokus på internsmitte har en av de andre stipendiatene Maria Guttu, fokus på hvordan ulike driftsoperasjoner påvirker lusen på ulike stadier gjennom en produksjonssyklus.

- Hun ser blant annet på hva trenging ved tørking av not, avlusing og sortering av fisk og hvordan lusen spres og flyttes og om noe skjer med lusa i prosessene. Kanskje kan dette bidra til at noen av operasjonene må gjøres annerledes, kanskje finner vi ut at slik man gjør tingene i dag er ok.

Overnevnte er en bit av taskforce-prosjektet. De andre går på smitte mellom villfisk og oppdrettsfisk, så er det et felt som går på metodeutvikling.

Les mer om prosjektet her