Nekkar har samarbeidet med Lerøy Seafood ASA siden starten på Starfish-utviklingen, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge. Foto: Nekkar
Nekkar har samarbeidet med Lerøy Seafood ASA siden starten på Starfish-utviklingen, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge. Foto: Nekkar

Nekkar igangsetter sjøtesting av lukket havmerd

Nekkar ASA (Nekkar) har igangsatt sjøtesting av selskapets «Starfish» lukkede merd på Hidra utenfor Flekkefjord. 

Publisert

- Nekkar har som mål å utvikle disruptive teknologier som gir høy grad av bærekraftpåvirkning for oppdrettsnæringen. Starfish er første eksempel på denne tilnærmingen. Vi gleder oss til sjøtestingen og mulighetene teknologien kan by på fremover, sier Preben Liltved, konsernsjef i Nekkar. 

Starfish er en helautomatisert, digital og fjernstyrt lukket merd. Hjertet av systemet består av en programvareplattform for fjernovervåkning, datafangst, bioanalyse og produksjonskontroll. 

Den nedskalerte pilotmerden har blitt fylt med sjøvann, og Starfish påbegynner nå sjøtestingsperioden som løper frem til sommeren. Foto: Nekkar
Den nedskalerte pilotmerden har blitt fylt med sjøvann, og Starfish påbegynner nå sjøtestingsperioden som løper frem til sommeren. Foto: Nekkar

Kombinasjonen av disruptive teknologier og automatiseringssensorer kommer til å være byggeklossene for fremtidige software-as-a-service tjenester fra Nekkar til oppdrettsnæringen. 

Starfish har blitt utviklet for å bedre fiskehelse og redusere miljøfotavtrykk og driftskostnader til et minimum. Merden har dobbel beskyttelse mot rømning, den skal unngå problemer med lakselus på grunn av vanninntak fra stort vanndyp under merden, og kan samle opp inntil 90 prosent av biologisk avfall. Den produseres i myke materialer, er resirkulerbar og designet for å gjøre det enkelt å flytte og transportere merden. Løsningen oppsummerer Nekkars bidrag til sirkulærøkonomi og bærekraft. 

Samarbeid med Lerøy

Nekkar har samarbeidet med Lerøy Seafood ASA siden starten på Starfish-utviklingen, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

Den lukkede merden Starfish. Foto: Nekkar
Den lukkede merden Starfish. Foto: Nekkar

Den nedskalerte pilotmerden har blitt fylt med sjøvann, og Starfish påbegynner nå sjøtestingsperioden som løper frem til sommeren. 

- Ideen bak Starfish er å redusere oppdrettsbransjens driftskostnader betydelig, samtidig som man forbedrer fiskevelferd og setter søkelys på sirkulærøkonomi. Vi skal nå verifisere de tekniske og operasjonelle løsningene før vi begynner forberedelsene til testing med biomasse senere i år, sier Mette Harv, konserndirektør for Aquaculture forretningsområdet i Nekkar. 

Et politisk ønske

I både Norge og deler av Canada er det et politisk ønske om fiskeoppdrett i lukkede merder. Myndighetene ser lukkede merder som en mulig løsning på store miljø- og bærekraftutfordringer som lakselus, rømning og fiskedødelighet. 

- I dag er det rundt 4 000 åpne merder i Norge. Lukkede merder kan også åpne opp for nye lokasjoner for å drive oppdrett. Dette illustrerer markedspotensialet for Starfish, legger Mette Harv til. 

Grunnlaget for Nekkars virksomhet er kompetanse innen ingeniørarbeid, elektrifisering, automatisering og digitalisering som stammer fra boreindustrien i Kristiansand og som er DNAet til selskapets forretningsområde for digitale løsninger. Nekkar har som mål å anvende denne kompetansen for å utvikle disruptive teknologier som kan gjøre vekstbransjer, som for eksempel akvakulturnæringen, enda mer bærekraftige, produktive og lønnsomme.