Antall lokaliteter som overskrider lusegrensen i årets første uke. Kilde: Barentswatch.

Økning i antall lokaliteter over lusegrensen

For årets første uke ser man en liten økning i antall lokaliteter som overskrider lusegrensen, sammenliknet med de siste ukene av 2018.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ifølge tall fra Barentswatch viser statistikk for uke 1 av 2019 at 14 lokaliteter er over lusegrensen. Sammenliknet med ukene før, henholdsvis uke 51 og 52, der antall lokaliteter over lusegrensen var fire og åtte, er dette en liten økning.

Av de innrapporterte lokalitetene er 11 av disse matfiskanlegg, et stamfiskanlegg og to mat-og stamfiskanlegg.

Fordelt i produksjonsområder ligger fem av disse anleggene i produksjonsområdet Nordhordaland til Stadt, to i området Karmøy til Sotra, to fra Stadt til Hustadvika, et i produksjonsområdet Ryfylke, ett fra Helgeland til Bodø, ett i Vestfjorden og Vesterålen og ett i Vest-Finnmark.

Høyest snitt i Nord

Status uke 1: høyest gjennomsnitt av lus ser man i Troms, og lavest i Møre og Romsdal.

Selv om det er flest lokaliteter på Vestlandet som overskrider lusegrensen, er det høyeste snittet av voksne hunnlus registrert i Nord-Norge. 

Ifølge Lusedata var det Troms som hadde det høyeste snittet av lus i årets første uke, med 0,25 voksne hunnlus per fisk.

Tett etterfulgt av Hordaland med 0,21 hunnlus per fisk, Sogn og Fjordane med 0,19 hunnlus per fisk. Nordland og Møre og Romsdal har laveste snittet av lus, med henholdsvis 0,05 og 0,04 hunnlus per fisk.