SalMar utsetter endelig investerings-beslutning

SalMar styret går videre med å utrede planene for nytt smoltanlegg i Malm - men utsetter endelig investeringsbeslutning.

Publisert

Styret i SalMar ASA har enstemmig vedtatt å gå videre med planene om å bygge nytt og avansert anlegg for produksjon av settefisk på Tjuin industriområde i Malm i Steinkjer kommune.

- Kombinert med selskapets smoltanlegg i Follafoss vil dette i så fall bety at Steinkjer kommune vil være et sentralt område for SalMar sin utvikling av en stadig mer bærekraftig sjømatnæring, opplyser Roger Bekken, konserndirektør oppdrett i Salmar i en pressemelding. 

Må få godkjennelse fra NVE

Roger Bekken, konserndirektør oppdrett i SalMar. Foto: SalMar.
Roger Bekken, konserndirektør oppdrett i SalMar. Foto: SalMar.

Styret i SalMar kunne i dag likevel ikke fatte noen endelig investeringsbeslutning om et prosjekt med en ramme på over én milliard kroner. Det skyldes at SalMar må avvente godkjenning fra Norges Vassdrags- og energidirektorat - NVE.

Selv om anlegget krever rent vann - som vil bli renset og resirkulert - vil dette i svært liten grad berøre kraftproduksjonen. SalMar har hatt konstruktive samtalen med NTE og NVE om bruk av Follavatnet som vannkilde. SalMar vet ennå ikke hvor lang tid denne saksbehandlingen vil ta, og endelig beslutning om investering eller bygging kan ikke skje før den foreligger, opplyses det.
- Det planlagte anlegget vil bli et viktig tilskudd for SalMar for å sikre SalMar tilstrekkelig tilførsel av settefisk. Målet er å sikre og styrke selskapets posisjon som global teknologileder i næringen. Det nye anlegget vil bli en viktig leverandør av fisk til både SalMars kystbaserte og havbaserte produksjon. For Steinkjer vil dette bety at kommunen vil kombinere sin rolle med regional ledelse i grønn sektor (landbruk) med en globalt ledende posisjon i blå sektor (havbruk), og blir dermed en kommune som er et viktig senter i den globale havbruksnæringen, sier Bekken.
I påvente av ulike myndigheters behandling av utbyggingen vil prosjektering gå videre med uforminsket styrke, opplyses det.