Salmars offshore havmerd. Foto: Ocean Farming/Salmar.
Salmars offshore havmerd. Foto: Ocean Farming/Salmar.

Vil fatte flere vedtak om utviklingskonsesjoner før jul

- Arbeidet med utviklingstillatelsene går jevnt og trutt fremover. Vi tar sikte på å fatte noen flere vedtak før jul, sier Mari Sørensen Aksnes, jurist ved tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet til kyst.no.

Publisert

Så vidt Aksnes vet er det ikke kommet inn flere søknader enn de registrerte 39 innsendte til Fiskeridirektoratet. 

- Det kan imidlertid gå et par dager fra søknadene kommer inn til postmottak til de blir fordelt til saksbehandler, påpeker hun.

Les også: Slik tildeles utviklingstillatelsene

Mari Sørensen Aksnes, rådgiver og jurist. Foto: Fiskeridirektoratet.
Mari Sørensen Aksnes, rådgiver og jurist. Foto: Fiskeridirektoratet.

- Arbeidet med utviklingstillatelsene går jevnt og trutt fremover. Vi tar sikte på å fatte noen flere vedtak før jul, men det er for tidlig å si hvilke selskaper og søknader dette gjelder. Vi er i utgangspunktet seks saksbehandlere som jobber med søknadene om utviklingstillatelser, men også andre personer i direktoratet involveres ved behov, forklarer juristen.

Se en oversikt over konseptene her. 

- Hvordan vil du beskrive arbeidet dere gjør med utviklingskonsesjonene? 

-  Hver søknad får tildelt to saksbehandlere hvorav en er sivilingeniør og en er jurist. Hver søknad blir omfattende drøftet både i gruppen som arbeider med utviklingstillatelser og med personer i direktoratet med annen relevant kompetanse, for eksempel innen biologi og økonomi. Ledergruppen i Kyst- og havbruksavdelingen er også involvert i søknadsbehandlingen og fatter de endelige beslutningene, sier Aksnes.

Juristen har tidligere uttalt til kyst.no at de bruker mye tid på å purre søknadene Hun har da uttrykt at søknadene bør videre inneholde dokumentasjonen som listes i retningslinjene og eventuell annen dokumentasjon som underbygger søkers påstander i prosjektbeskrivelsen.

- Det bør også være vist til hvilke deler av søknaden som eventuelt bør unntas offentlighet og begrunnelse for dette. Dersom søker ikke har behov for å unnta søknaden fra offentlighet er det også fint om dette fremgår, uttalte Aksnes.