Illustrasjon av Nekst sin nedsenkbare merd.

Nekst vant frem: - Har kokt suppe på spiker

I en fersk dom fra Sogn og Fjordane tingrett blir det slått fast at Nekst kan gå videre med konseptet «Havliljen», uten å involvere Marine Constructions.

Publisert Sist oppdatert

Eierne av det nedsenkbare merd-konseptet «Havliljen» har tidligere saksøkt hverandre. Striden har dreiet seg om realisering av et utviklingskonsept for havbruk, der Nekst saksøkte medeier Marine Constructions med krav om at de ikke skal være nødt til å engasjere Marine Constructions til å realisere konseptet. 

Marine Constructions gikk på sin side til motsøksmål der de krevde enerett til «Havliljen»-teknologien. 

Det ble opprinnelig søkt om 16 utviklingstillatelser til konseptet, men kun to av de 16 tillatelsene ble innvilget. De to tillatelsene innebærer at de kan ha 1560 tonn fisk stående i anlegget til enhver tid.

Kan gå videre

I domsslutningen fra Sogn og Fjordane tingrett heter det at Nekst AS ikke har plikt til å engasjere Marine Constructions AS med utvikling og/eller realisering av havbrukskonseptet «HavLiljen». Nekst AS blir også frifunnet for motsøksmålet fra Marine Constructions.

Nekst har ifølge dommen plikt til å betale en million kroner til Marine Constructions for utført arbeid etter 01.01.2017 knyttet til utviklingstillatelsen.

Marine Constructions må samtidig betale saksomkostninger til Nekst på ca. 1 million kroner.

Viktig avklaring

Martin Ramsdal, daglig leder i Nekst forteller til Kyst.no at domsslutningen først og fremst er en lettelse og at det var viktig å få saken avklart.

- Oppsummert etter rettssaken så er det vår oppfatning at Tor Håkon Riple (leder av Marine Constructions red. anm.) sin advokat kokte suppe på spiker, men heldigvis hadde dommeren lest den historien, og de ble ikke trodd, sier han.

Martin Ramsdal, daglig leder i Nekst, sier de nå kan gå videre med konseptet sitt.

Ramsdal mener teknologien deres aldri har vært mer aktuell enn den er i dag, med stadig større fokus på miljøvennlig teknologi.

- Det er ny teknologi som må løse de utfordringene vi ser i dag, og vi har all grunn til å være optimistiske nå. I et slikt prosjekt som dette, er det en design og byggefase på 1 til 1,5 år. Og det er klart at nå kan vi ha mer fokus på designfasen.

Kyst.no har bedt Marine Constructions ved Tor Håkon Riple om kommentar til saken.

Samarbeid med Aker Solutions

Har dere noe samarbeid med oppdrettsselskaper i dag?

- Det er litt uavklart pr dags dato. Det er det jeg kan si om det, sier Ramsdal.

På tross av økte kostnader, er Nekst-lederen tydelig på at han tror de vil klare å realisere prosjektet innenfor det som selskapet har budsjettert med fra tidligere, der prislappen ligger i området rundt 220 millioner kroner.

Nekst har også innledet et samarbeid og dialog med Aker Solutions det siste året, noe Ramsdal tror kan være til god hjelp for prosjektet.

- De er en veldig kompetent organisasjon, og har blant annet erfaring med NRS sin havmerd. Å ha de med i loopen, det tror jeg vil være veldig positivt. Prosjektet går nå videre uten Riple og uten Marine Constructions, og det har vært viktig å få klarhet i, sier han avslutningsvis.