«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål. Foto: ØDP.
«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål. Foto: ØDP.

Detaljspesifiserer ny oppdrettsteknologi

Marine Harvest (MH) sin teknologiavdeling i Norge jobber aktivt med dokumentasjon til Fiskeridirektoratet for to av deres fire ulike utviklingskonsesjon-konsepter. Teknologisjef i Ragnar Joensen sier at prosjektene ikke er ferdig utviklet, og at mange detaljspesifiseringer gjenstår. - Dette er noe vi jobber med å få på plass, sier Joensen.

Publisert

Marine Harvest har fire ulike konseptet de har søkt om utviklingskonsesjoner på, der alle fire er under utvikling.

Teknologisjef Ragnar Joensen fra Færøyene er en av de som jobber til daglig aktivt med teknologiutviklingen i MH og sier at utviklingskonsesjon-arbeidet deres er omfattende og vil gå over mange år.

Ragnar Joensen fra Marine Harvest. Foto: Therese Soltveit.
Ragnar Joensen fra Marine Harvest. Foto: Therese Soltveit.

- Vi jobber nå med å ettersende all dokumentasjon til prosjektene Beck-cage og Lukkede enheter i bulkskipBlant annet detaljspesifiseringer når det gjelder hvordan vi skal få fisken ut, slamhåndtering, vannkvalitet og mye mer, forklarer han til kyst.no.

Marine harvest har også de to konseptene Egget, og Marine Donut inne til vurdering hos Fiskeridirektoratet. 

MH har flere på kontor i Bergen som jobber med planene, men også mange ute i regionene. Joensen sier de deler opp prosjektene i grupper, der de forskjellige regioner har en enkelt søknad de forholder seg til. Hvor han overser alt arbeidet og er delaktig i alle de fire forskjellige planene.

Ikke ferdigstilt

Dersom ett selskap skal få tildelt utviklingskonsesjoner, påpeker han at det er viktig at dette er noe de utvikler over tid, og at konseptet ikke fremstår som ferdig.

- Premissene satt for slike konsesjoner er at dette må være nyskapende. Dersom teknologien og prosjektet allerede er tatt i bruk, vil ikke dette bli godkjent av Fiskeridirektoratet. Det må være nye konsepter med ny teknologi og utvikling, forklarer han.

Les også: Marine Harvest satser på mange konsept, vil beholde kun de beste 

Joensen har stor tro på de fire velutvalgte prosjektene.

- Vi hadde opprinnelig veldig mange flere konsepter vi vurderte. Men det var disse fire vi valgte å satse på, og som vi har størst tro på, sier han til kyst.no. 

Marine Harvest har valgt å investere i både interne prosjekter, men også sammen med andre selskaper, slik som Egget med Hauge Aqua og Marine Donut med ØDP.

Les også: Vil «trøkke til» med «Egget»

Prototyper på vent

Når det gjelder ferdigstilling av prototyper og uttestestinger sier han at dette kommer senere, når godkjennelsene kommer på plass. Investeringene og mengden arbeid sier han er svært omfattende og ofte tar mange år å få på plass.

Ett av selskapets fire konsepter: offshore merden, Beck Cage. Illustrasjon: Marine Harvest
Ett av selskapets fire konsepter: offshore merden, Beck Cage. Illustrasjon: Marine Harvest

- Våre prosjekter skal brukes kun i Norge i første omgang dersom de blir godkjent, og de lokalitetene vi ser for oss å bruke er på 8-10 meter bølgehøyde, så de er ikke like eksponerte som foreksempel oppdrett offshore. 

Les også: Tror på suksess for Marine Donut

Joensen jobber også med andre store teknologiprosjekter som Blue Revolution Center, der Marine Harvest har opprettet forskningssenteret  i Frøya kommune. I samarbeid med Marintek ved Sintef i Trondheim og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås, vil MH drive forskning innen havbruk på steder som tidligere har vært for utsatt for vær og vind til å drive oppdrett.

Teknologisjefen ser videre et stort behov for ny teknologi for slamhåndtering og en mer bærekraftig produksjon. 

- Det er blitt en større produksjon på land, og vi trenger mer kunnskap og teknologi til slamhåndtering for settefisk og laks på land, mellom annet. Avfallet kan og bør utnyttes mer miljøvennlig, og dette er noe Marine Harvest utforsker, forklarer han.