Hallgeir Herikstad, Regiondirektør for vest. Foto: Mattilsynet.
Hallgeir Herikstad, Regiondirektør for vest. Foto: Mattilsynet.

Mattilsynet samlokaliserer for et sterkere fagmiljø

Mattilsynet planlegger å flytte til Marineholmen, og tar med seg 80 ansatte. - Samlokaliseringen av Mattilsynets Bergen-ansatte på Marineholmen vil gi et enda sterkere faglig miljø. At også andre kompetanse-miljøer flytter til samme sted, vil også bidra til dette, sier regionsdirektør Hallgeir Herikstad til kyst.no.

Publisert

Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger Lerøy Seafood Group, som i slutten av mai kunngjorde sine flytteplaner til Marineholmen.

Les også: Lerøy vil danne marint samlingspunkt i nytt prestisjebygg

- Mattilsynet jobber med å utvikle tidsmessige lokaler for fremtidens arbeidsplass ved en rekke kontorsteder i landet. Mattilsynet søkte etter lokaler i Bergen sentrum etter gitte kriterier. Lokalene i Marineholmen var de som best tilfredsstilte våre krav til fremtidsrettede arbeidsplasser, sier Hallgeir Herikstad, regiondirektør for vest til Kyst.no.

- Så er det en fin bonus at vi med disse lokalene får en nærhet til både kompetansemiljø og naturlige samarbeidspartnere som Veterinærinstituttet, legger han til.

Mer arealeffektivt

Han opplyser til kyst.no at et av målene med fremtidens arbeidsplass er at de skal få mer arealeffektive arbeidsplasser.

- Flyttingen medfører ikke at vi skal ansette flere medarbeidere, eller gjøre noen omstruktureringer av ansatte. Flyttingen vil imidlertid gjøre at alle Mattilsynets ansatte i Bergen (hovedkontoransatte og regionalt ansatte) vil bli samlokalisert, sier Herikstad.

De har heller ikke har planer om å endre regionstrukturen eller regiondirektørens kontorsted, som er i Sandnes. Flyttingen til Marineholmen involverer kun hovedkontoransatte i Bergen og ansatte ved region Sør og Vests avdelingskontor Bergen og omland.

Styrker klyngen

- Samlokaliseringen av Mattilsynets Bergen-ansatte på Marineholmen vil gi et enda sterkere faglig miljø. At også andre kompetanse-miljøer flytter til samme sted, vil også bidra til dette, mener direktøren.

Den marine klyngen styrkes betraktelig på Marineholmen ettersom Lerøy, Mattilsynet og veterinærintituttet også flytter, allerede er MSD Animal Health, Pharmaq Analytiq, Uni Research og Biologisk Institutt ved Universitetet i Bergen godt etablerte på stedet.