NRS-lokalitet. Foto: NRS

NRS selger eierandel i Måsøval

Norway Royal Salmon har kunngjort en avtale om å selge sin eierandel på 36,1 % i det tilknyttede selskapet Måsøval Fishfarm AS til Måsøval Fiskeoppdrett AS som eide de øvrige aksjene fra før.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Estimert vederlag for aksjene er MNOK 143. I tillegg vil NRS motta MNOK 30 i utbytte for 2020.

Gjennomføring av transaksjonen er med grunnlag i balansen pr 31. mars 2021 og at salgsbetingelsene i aksjekjøpsavtalen oppfylles.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat