Invasjonen av stillehavsarten pukkellaks kan få alvorlig følger i Norge, også for akvakultur. Illustrasjonsfoto Eva B. Thorstad/NINA.

Pukkellaks kan påvirke akvakultur negativt

Invaderende pukkellaks kan gjøre stor skade i Norge, viser en ny risikovurdering laget for Miljødirektoratet og Mattilsynet av Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

- Invasjonen av stillehavsarten pukkellaks kan få alvorlig følger i Norge. Risikovurderingen viser at den kan bli tallrik og påvirke økosystemer, norsk villaks og akvakultur negativt. Vi vil nå utarbeide en handlingsplan for å håndtere utfordringene med denne fremmede arten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Tap av naturmangfold

Direktoratet legger til at pukkellaksen er en laksefisk som naturlig hører hjemme i Stillehavet, men har etter utsettinger nord i Russland også funnet veien til norske vassdrag for å gyte.

- I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge, og i 2019 er også rapportene mange. Ifølge Naturpanelet er spredning av slike fremmede arter en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold globalt, skriver de i meldingen.

For å få best mulig grunnlag for å vurdere tiltak mot pukkellaksen, har Miljødirektoratet og Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) lage den foreliggende risikovurdering av pukkellaks.

Les også: PRV-1 virus påvist hos pukkellaks i Finnmark

Aktuelt med handlingsplan

I tildelingsbrevet 2020 har Miljødirektoratet fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å følge opp anbefalingene i VKMs risikovurdering og etter nærmere avtale med KLD utarbeide en handlingsplan mot pukkellaks.

- Det er gjort en enorm frivilling innsats mange steder på utfisking. Tilrettelegging for slik innsats og videreutvikling av utfiskingsmetodikk vil bli et sentralt oppfølgingspunkt, sier Hambro.

Miljødirektoratet forklarer at en evaluering av bekjempelse av fremmede arter viser at dette i mange tilfeller er samfunnsøkonomisk lønnsomt og kan være svært effektivt for å unngå tap av naturmangfold og annen negativ påvirkning. Samtidig er det svært krevende å fjerne arter som har etablert seg i naturen.

- Det er ikke tvil om at det vil by på store utfordringer å bekjempe en laksefisk som har spredd seg såpass bredt, sier Hambro.

Les risikovurderingen fra VKM her.

Kanskje ny bølge i 2021

Det vil i alle tilfeller være aktuelt med et system for overvåking/registrering av pukkellaks. Rapporten peker også på at det fortsatt er en del kunnskapshull.

- Pukkellaksens spesielle biologi gjør at det foreløpig er kun i oddetallsår vi forventer store innsig til norske vassdrag. Det vil si at vi har noe tid til å områ oss før neste bølge potensielt kommer sommeren 2021, sier Hambro avslutningsvis.

Les mer om pukkellaks og parasitter i Norsk Fiskeoppdrett nr 1, 2020, som er like rundt hjørnet.