Fredd- Jarle Wilsgård. Foto: Privat/Facebook.
Fredd- Jarle Wilsgård. Foto: Privat/Facebook.

Klager på vedtak om tvangsmulkt

Oppdretterne som produserer triploid fisk påklager Mattilsynets vedtak om tvangsmulkt.

Publisert

I februar varslet Mattilsynet tvangsmulkt til oppdretterne Norway Royal Salmons (NRS) Finnmark, Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood, da tilsynet mente de manglet internkontrollprosedyrer som sikret velferd for oppdrett av triploid fisk, som de alle har fått innvilget dispensasjon til å gjøre.

I ettertid leverte oppdretterne tilsvar på vareselet, men det holdt ikke for Mattilsynet som valgte å opprettholde løpende tvangsmulkt på tilsammen 800 000 kroner per dag, for de tre oppdretterne samlet.

Nå har oppdretterne klaget på vedtaket.

- Oppdrettere har levert inn klage som er til behandling, sier Arnt-Inge Berget fra Mattilsynet til kyst.no.

Han sier der er en rekke ting som ligger bak klagen.

- Nå blir klagen behandlet av hovedkontoret, og resultatet kan avgjøre videre gang i saken, legger han til.

Fredd Jarle Wilsgård sier i en kort kommentar at de klager for de er uenige med Mattilsynets vurderinger.

- Vi oppfatter Mattilsynet som uenig i våre vurderinger omkring hva som er en akseptabel øvre grense for akkumulert dødelighet i en merd, utdyper Wilsgård.