Mattilsynet har kommet frem til at det ikke skal settes ut triploid smolt etter våren 2022, og at all triploid laks i sjøen skal være avsluttet innen utgangen av 2023. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen

Avslutter produksjon av triploid laks

NRS ble tildelt 9 grønne tillatelser i slutten av 2014. I ettertid er 9 andre tillatelser som NRS eide også blitt konvertert til grønne tillatelser, slik at NRS har totalt 18 grønne tillatelser. Nå har de fått en avklaring rundt disse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NRS sine grønne tillatelser har en rekke vilkår, og som bidrar til å utvikle oppdrettsnæringen til en mer bærekraftig produksjon. Et av vilkårene var å produsere steril fisk med triploid laks. NRS har nå gjennom mange år lagt ned en betydelig innsats på å utvikle og forbedre produksjonen av triploid laks i samarbeid med Havforskningsinstituttet og andre faginstitusjoner.

- En av erfaringene med triploid laks, er at den synes å være mer eksponert for bakterie- og virussykdommer, skriver selskapet.

Som følge av dette har NRS hatt dialog med Nærings- og Fiskeridepartementet hvor departementet har kommet til at de justerer vilkåret om bruk av steril fisk frem til det foreligger en beslutning i forvaltningen om hvorvidt triploid produksjon er fiskevelferdsmessig forsvarlig eller ikke. Frem til en slik beslutning er tatt, skal vilkåret om bruk av steril fisk oppfylles så langt dette tillates av Mattilsynet. Ut over dette kan diploid fisk benyttes for de grønne tillatelsene.

Skal ikke lenger settes ut

Mattilsynet har kommet frem til at det ikke skal settes ut triploid smolt etter våren 2022, og at all triploid laks i sjøen skal være avsluttet innen utgangen av 2023. NRS vil i perioden frem til utgangen av 2023 gradvis trappe ned produksjonen av triploid laks og erstatte denne produksjonen med diploid laks. De øvrige vilkårene for de grønne tillatelsene gjelder uforandret videre. Det er fortsatt en sterk miljøprofil på de grønne tillatelsene, og hensynet til fiskevelferd har gjort en justering nødvendig frem til beslutning om fiskevelferdsmessig forsvarlighet foreligger.

- NRS er tilfreds med beslutningene av Nærings- og Fiskeridepartementet og Mattilsynet, og denne avklaringen vil gi NRS god forutsigbarhet for planlegging av fremtidig produksjon, skriver de.