Bilder som dette vil vi nå slutte å bruke på Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett. Foto: Pål Mugaas Jensen
Bilder som dette vil vi nå slutte å bruke på Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett. Foto: Pål Mugaas Jensen

Slike bilder slutter vi å bruke

Poserende bilder av fisk ute av vann er ikke forenelig med god fiskevelferd. – Dette ønsker vi å ta konsekvensen av, og derfor har vi gjort en beslutning på at slike bilder ønsker vi ikke lengre å bruke i Kyst.no og Norsk Fiskeoppdrett.

Publisert

Det slår redaktør av Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett, Pål Mugaas Jensen fast. Han sier tidspunktet for at dette skjer nå nok ikke er helt tilfeldig.

- Vi har gående en nominasjonsprosess til en velferdspris sammen med Veterinærinstituttet. Det har fått oss til å reflektere litt over denne type bilder. Og vi har kommet til at vi ikke lengre føler oss komfortable med å bruke dem, sier han.

Bildene vi sikter til er slike der for eksempel en laks eller en rensefisk holdes frem for fotografen mens den lever, og ofte ikke er bedøvet. 

- Å være ute av vann er en påkjenning for fisken, og bør ikke skje utenom i de situasjoner der dette er påkrevd i forhold til en nødvendig prosedyre. I de tilfellene skal den som hovedregel også være bedøvet. Bilder av noen som teller lus, bedriver velferdskåring, vaksinerer en fisk, eller at bildet har en informasjonsverdi ved å vise en type deformitet eller sår, er typisk bilder vi fortsatt vil kunne vise, der det er relevant.

Klare råd

Jensen mener det foreligger såpass mye dokumentasjon på at det å holde fisk som laks og rensefisk ute av vann er uforenelig med god fiskevelferd, at det er uforsvarlig ikke å ta hensyn til det.

Tematikken er bl.a. behandlet i Fishwell-rapporten. Der refereres det til australske og britiske anbefalinger fra «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)» Der heter det at dersom det er nødvendig å ta fisken ut av vannet skal dette være maksimalt i 15 sekunder. Dersom fisk skal være lengre ute av vann enn dette må den bedøves og bør avlives etterpå.

Også i en rapport fra Fisheries.org: «Cook et al 2015: Fish Out of Water: How Much Air Is Too Much?” har man skrevet om dette:

Her står det at det eksponering i luft må pågå så kort tid som mulig og helst unngås. 

- Man gir ikke her en generell regel for hvor lenge en fisk kan være ute av vannet uten å plages eller skades. Dette avhenger nemlig av art, utviklingsstadium, temperatur og luftfuktighet. Og noen fisk har jo faktisk utviklet seg til å kunne leve i perioder i luft, slik for eksempel ålen kan og gjør på sine vandringer, forklarer Jensen. 

Han sier rapporten viser til undersøkelser på hva som skjer med laksefisk som i sportsfiskesammenheng utsettes for fang og slipp, der det blant annet er beskrevet indikasjoner på reduksjon i tallet på avkom fra atlantisk laks som tas ut av vann. 

- Noen forskere har vist at det er genetiske indikasjoner på at en laks som ikke er eksponert for luft får dobbelt så mange avkom som en laks eksponert for luft på opp mot 10 sekunder. Forlenges lufteksponeringen ytterligere går antallet avkom enda mer ned. 

Jensen sier han har snakket med fagfolk som påpeker at når en fisk tas på land vil den få et kraftig redusert O2-opptak, blant annet fordi gjellene klapper sammen og motstrømsprinsippet som fisken er avhengig av for O2-opptak, blir borte. 

- Når gjellene klapper sammen blir gjellefilamentenes frie overflate veldig redusert og respirasjonsevnen reduseres tilsvarende. Dette hindrer også gassutvekslingen fra blodet som normalt skjer gjennom kapillærene i gjellene. Dermed får fisken det som jeg husker fra forelesningene i fysiologi ble kalt en respiratorisk acidose. Blodet blir surt som følge av manglende utlufting av CO2.  I tillegg skjer det mange andre reaksjoner i fisken. Omfanget av disse reaksjonene avhenger av hvor lenge fisken er ute av vannet.

Han trekker også frem at slimet på gjellene vil tørke ut hos fisk på land når fisken «gisper» med munnen og beveger gjellelokkene, som jo er et vanlig syn å se når fisk blir løftet ut av vannet. 

- Tiden fisken eksponeres for luft er særlig kritisk ved høye eller lave temperaturer og når luftfuktigheten er lav, sier han.

Får støtte

Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no får støtte for sitt standpunkt fra flere hold.

- Fisk har som alle andre dyr en egenverdi og fortjener respekt. Derfor er det bra man nå velger å ikke bruke bilder der fisk påføres en ekstrabelastning og lidelse, bare for fotomotivets skyld, sier Brit Tørud som har fagansvar for fiskehelse og fiskevelferd på Veterinærinstituttet.

Også Mattilsynet støtter standpunktet om å ikke bruke bilder av fisk som fremvises ute av vann for fotomotivets skyld.

- Dyrevelferdsloven sier noe om å unngå unødig behandling. Fisk er høytstående dyr med et sanseapparat som kan føle både smerte og frykt. Jeg synes derfor det er positivt at man med dette setter fiskevelferden litt på dagsordenen, sier Lise Rokkones som er fungerende seksjonssjef fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet.

Bevisstgjøring

- Jeg skal være den første til å innrømme at jeg også har tatt slike bilder, det er bare å se på hovedoppslagsbildet. Så jeg skal overhodet ikke fordømme at andre også har gjort det samme. Men jeg har en følelse av at det brer seg en større grad av bevissthet rundt det å ta fiskens velferd mer på alvor, og den har også slått til hos oss. Jeg håper en slik stopp i bruken av fisk i luft- bilder vil kunne være et ørlite bidrag til å spre denne bevisstgjøringen, avslutter Jensen.

Kyst.no og Norsk Fiskeoppdrett henstiller derfor alle som sender oss bilder i ulike sammenhenger å ikke ha bilder av typen viste under. Dette gjelder også bilder brukt i annonser og annonseartikler.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi ikke kommer til å redigere bort slike bilder fra gamle nettsaker, men vil tilstrebe at de ikke skal brukes i fremtidige.

Les flere saker i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett #5, som er ute digitalt i dag.