Bolaks er en av selskapene som har fått avvist sin klage fra Mattilsynets regioner. Nå skal klagen bli behandlet av hovedkontoret. Foto: Bolaks
Bolaks er en av selskapene som har fått avvist sin klage fra Mattilsynets regioner. Nå skal klagen bli behandlet av hovedkontoret. Foto: Bolaks

Avviser klager om kapasitetsøkning

Mattilsynets regioner har behandlet de tre siste klagene på saker om kapasitetsøkning. Alle får nei.

Publisert

Mattilsynet har behandlet søknader om unntaksvekst for 2021/2022 som har vært uavhengig av om farge på produksjonsområdet er oppfylt.

Kyst.no skrev tidligere i september at Mattilsynet var ferdig å behandle fem av åtte klager i forbindelse med avslagene de gav for disse søknadene, der to av klagene fikk medhold i første instans. 

Nå er Mattilsynet ferdig å behandle de tre siste klagene fra selskapene som påklaget vedtakene, og alle de tre ble avvist. Mattilsynet opplyser om at klager som ikke har fått medhold sendes til Mattilsynets hovedkontor for endelig avgjørelse.

To av åtte klager fikk medhold

Mattilsynets regioner har totalt behandlet 66 saker. 47 av sakene oppfylte kriteriene, mens 9 ikke gjorde det og fikk avslag. 11  søknader ble avvist; en pga. manglende luserapportering, en fordi det var søkt med data fra en annen lokalitet og ni fordi søknadene kom inn etter søknadsfristen.

Åtte av avslagene ble påklaget, og Mattilsynets regioner har behandlet alle; to fikk medhold.

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere lage forskrifter om kapasitetsøkning, og sette frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av oppfylte unntakskriterier, innbetaling av fastsatt vederlag m.v.