Lekeballer i karene har gitt økt tilvekst på regnbueørreten i South Dakota. Foto: McNenny State Fish Hatchery

- Lekeballer i karene kan gi økt tilvekst hos oppdrettsfisk

En studie fra USA viser at lekeballer i oppdrettskarene kan øke tilveksten hos fisken i settefiskfasen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er ved et klekkeri tilhørende McNenny State Fish Hatchery lokalisert i South Dakota, at oppdretterne kan ha funnet et nytt verktøy for å øke tilveksten hos laksefisk-yngel.

Mike Barnes er driftssjef ved klekkeriet. Foto: McNenny State Hatchery.

Klekkeriet oppdretter fisk for å øke bestanden av laks i lokale elver, og ideen til å sette inn ulike komponenter i karene kom fordi de ønsket å bedre overlevelsen på fisken etter utsett.

Ifølge avisen Black Hills Pioneer som først omtalte saken testet selskapet ut kvister, små trær, betongblokker, aluminiumstenger og lekeballer i karene.

- Stor tilvekstforskjell hos fisken 

Mike Barnes som er driftssjef ved anlegget, sier til avisen at betongblokkene i karet hadde en negativ påvirkning på produksjonen.

- De runde karene er selvrensende. Hvis du introduserer noe som dekker bunnen av karene ødelegger det rensingen, og man må bruke mye tid på rengjøring samt at det kan oppstå sykdomsproblemer, sa Barnes.

De testet deretter å sette inn aluminiumstenger på kryss og tvers på ulike nivå i karene, samt hadde kontrollkar uten stenger med samme antall fisk og identisk fôring.

Etter tre til fire måneder, så de stor tilvekstforskjell hos fisken i de ulike karene.

- Kontrolltankene hadde fisk med en gjennomsnittsvekt på 54 gram, som forventet. Men fisken med aluminiumsstengene hadde en snittvekt på cirka 70 gram, fortalte han.

Tilpassede baller ga mer biomasse

De testet så ut kar med plastikkballer, på samme måte som med aluminiumstengene.

Fra klekkeriet i South Dakota, USA. Foto: McNenny State Hatchery

Barnes forklarer til kyst.no at ballene opprinnelig flyter, så noe tilpassing måtte til.

-  Vi borret først hull i de for å få en tråd gjennom de. Disse små hullene gjør også at ballene fylles med noe vann. Vi la så vekter på tråden for å holde ballene på plass slik vi ønsker i vannsøylen. Siden ballene egentlig flyter blir det oppdrift i ballstrengen, som gjør at de beveger seg i vannet på lignende måte som akvatisk vegetasjon i strøm, forklarer Barnes til kyst.no.

Han forteller at den første lekeballstudien ble gjennomført på regnbueørret som var 40 gram.

- I karene med baller oppnådde vi for første gang i løpet av mine 28 år her ute, en snittvekt på drøye 90 gram. Med det samme utgangspunktet endte biomassen i de ulike karene på cirka 76 kilo i kontrollkarene, 93 kilo i karene med aluminiumstengene og 110 kilo i ballkarene, forteller han.

Vet ikke hvorfor det virker

Lekeballene er borret hull i, og det er dratt en tråd gjennom de for at de ikke skal flyte opp. Foto: McNenny State Fish Hatchery.

Hva som faktisk gir de gode resultatene på tilveksten skal de forske på i videre studier.

- Vi har for øyeblikket to andre pågående balleksperimenter, opplyser Barnes.

Årsaken til den økte tilveksten ved bruk av komponentene er således foreløpig  ukjent, men Barnes mistenker blant annet at aluminiumstengene og ballene kanskje endrer vannstrømmen og gir en jevnere vannkvalitet i tankene. Det er også hypoteser rundt at fisken muligens blir mindre stresset av strukturen i karene.

- Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter at ballstudien ble kjent?

- Det har vært stor interesse. Blant annet har journalister fra Hatchery International kontaktet oss, og en lokal nyhetskanal kommer til klekkeriet i dag, sier han.

Barnes legger til at ballforsøket nå er inne til vurdering for publisering i "Nord-American Journal of Aquaculture", hvor studien med bruk av aluminiumstenger allerede er publisert.