Optilice. Foto: Seaside.
Optilice. Foto: Seaside.

- Ingenting som tyder på at lakselusen er blitt temperaturtolerant

- Det er forskjellen mellom sjøtemperatur og behandlingsvann som er avgjørende, derfor er det helt naturlig at man må skru opp temperaturen i varmtvannsavluserne om høsten. Det forteller seniorforsker Bjørn Roth som har vært prosjektleder for et Nofimaprosjekt som har sett på avlusningseffekt og fiskevelferd ved bruk av Optilice.

Publisert

I en sak på Kyst.no kunne man lese om at mange oppdretter rapporterer om at de gjennom høsten har vært nødt til å skru opp temperaturen i behandlingsvannet når man har avlust med varmtvann. Det har dermed bredd seg en bekymring om at lusen er i ferd med å utvikle temperaturfølsomhet som i verste fall kan være arvelig.

Professor Tor Einar Horsberg ved Veterinærhøyskolen uttalte at det i så fall ville være like ille som legemiddelresistens.

Les også: Frykter temperaturtolerante lakselus – like bekymringsfullt som legemiddelresistens

Ikke seleksjon

Nofima har gjennom prosjektet «Avlusing av laksefisk med Optilice: Effekt på avlusing og fiskevelferd» bl.a. studert dette, og prosjektleder Bjørn Roth er klar på at det nok ikke er noe seleksjon man har sett.

- Det er temperaturforskjellen mellom sjøen og behandlingsvannet som er vesentlig for effekten ikke temperaturen i seg selv. Vi observerte for eksempel at på fine dager på våren der solen skinte, så måtte man gjennom uken skru opp temperaturen i behandlingsvannet, fordi overflatetemperaturen i sjøen steg, sier han.

Last ned rapporten om avlusing av laksefisk med Optilice her

Bjørn Roth. Foto: Nofima.
Bjørn Roth. Foto: Nofima.

Les også: - Ikke unaturlig med høyere behandlingstemperatur på høsten

Uttynnes av de fastsittende

Han påpeker at metoden kun er effektiv på de bevegelige stadiene. De fastsettende blir igjen.

- Skulle det være en seleksjonsprosess på de bevegelige, så vil likevel antallet lus som ikke utsettes for dette, nemlig de fastsittende, være så høyt i forhold til de få bevegelige som eventuelt er igjen, at den seleksjonsprosessen blir vannet ut forklarer han.

Les også: - Veldig positive resultat med termisk avlusning

Og skulle det også være sånn at de få bevegelige som ikke faller av er bedre på å tåle høye temperaturer, så vil disse få en kjempeutfordring med en gang det blir kaldt.

- Den vil få enorme problemer når vinteren kommer. Dette har med at temperaturtoleranse har mye med fettsammensetning i cellemembranene å gjøre. En organisme er alltid temperaturoptimalisert i forhold til den temperaturen den lever under, så jeg ser ingen grunn til å overdramatisere her, sier Roth.

Når musklene blir til gele

Han sier også at lusen ikke dør av den temperaturen den utsettes for.

- Den dør ikke av varmtvannet, men den slipper fordi musklene som lager vakuum i sugeapparatet til lusen ikke takler temperaturen. Man kan best sammenligne det med når vi blir kalde i fingrene, da blir de veldig stive og ubrukelige. Lusen dør derimot i filteret, sier han.