Melbu Systems lisensproduserer blant annet slamtørkere til settefiskanlegg, og daglig leder sier de har hatt noen gode år. Foto: Melbu Systems
Melbu Systems lisensproduserer blant annet slamtørkere til settefiskanlegg, og daglig leder sier de har hatt noen gode år. Foto: Melbu Systems

Vil fikse slamproblematikken

Melbu Systems som produserer utstyr til oppdrettsnæringen, har de siste årene hatt en god produksjon, og selskapet ønsker nå å fikse slamproblematikken.

Publisert

Selskapet teller cirka 30 ansatte og baserer seg på lokal arbeidskraft med kun faste ansatte som alle bor i Hadsel kommune i Nordland.

Administrerende direktør, Einar Roger Pettersen, sier til Kyst no at 2017 ble et bra år for bedriften.

- Det har vært mye aktivitet og mange spennende prosjekter, slår han fast, og kan vise til at de i 2017 hadde en omsetning på 51 millioner kroner, noe som ser ut til å holde seg likedan i 2018.

Spennende prosjekter

Administrerende direktør, Einar Roger Pettersen i Melbu Systems sier til Kyst.no at de har mange spennende prosjekter på gang. Foto: Privat.
Administrerende direktør, Einar Roger Pettersen i Melbu Systems sier til Kyst.no at de har mange spennende prosjekter på gang. Foto: Privat.

Selskapet har blant annet flere prosjekter sammen med Aquagreen Norge, som Pettersen sier de har store forventninger til i fremtiden.

- Vi lisensproduserer slamtørkere til settefiskanlegg og samarbeider godt både med sluttbrukere og andre leverandører med mål om å finne enklest og best mulig løsning på slamproblematikk samtidig som målet er at produktet som kommer ut er et verdiprodukt, og ikke et problem, poengterer han.

Gode resultater

Melbu systems har de siste årene hatt en økning i omsetning og resultat, og 2018 ser ut til å ha blitt enda et godt år for bedriften i Nordland.

Nøkkeltall for 2017 og 2016.
Nøkkeltall for 2017 og 2016.

- Vi er fornøyde med omsetning og resultater er ok, men vi kunne gjerne vært enda bedre, legger han til.

Selskapet øker nå på med kompetanse på automasjon/programmering og har i den forbindelsen nylig ansatt en automasjonsingeniør slik at denne avdelingen nå utgjør tre mann. 

I 2019 forteller Pettersen at selskapet vil jobbe med forskjellige utviklingsprosjekter, men at dette er for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt.

Melbu Systems AS er en leverandør av prosessutstyr i rustfritt stål til næringsmiddelindustrien og da spesielt mot fiskeoppdrett, fiskeindustri og fiskefartøy.