Næringsminister Monica Mæland (H). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren overtar Veterinærmedisinsk oppdragssenter

Forvaltningen av statens eierandel i Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS (Veso) overføres fra nyttår til Nærings- og fiskeridepartementet fra Landbruks- og matdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Veso selger alle typer legemidler til dyr, inkludert fisk, i det norske markedet. I tillegg utfører de, på oppdrag fra eksterne, kliniske smitteforsøk på fisk. Smitteforsøkene danner grunnlag for vaksineutvikling, fôrutvikling og avl.

Distribusjonen av legemidler foregår fra selskapets hovedkontor i Oslo. Smittelaboratoriet for fisk er lokalisert utenfor Namsos. Selskapet er etablert i 1988 og har 43 ansatte.

Staten eier 34 prosent av aksjene i VESO. De øvrige aksjene eies av AquaNova Invest AS (61,3 prosent) og av 18 ansatte og tidligere ansatte (4,7 prosent).

I forbindelse med eierskapsmeldingen som kom i fjor, vurderte regjeringen statens eierskap i VESO som rent forretningsmessig.

Regjeringen mener at eierskapet i forretningsmessige selskaper bør forvaltes av den sentrale eierskapsenheten i Nærings- og fiskeridepartementet, når ikke særlige hensyn taler for andre løsninger. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter fra før statens eierskap i 28 selskaper.