Vaksinering. Foto: MSD Animal Health.

Rekordlavt vaksinesalg i februar

Det ble bare solgt 11 millioner doser flerkomponentvaksine og 110.000 doser PD-vaksine forrige måned. - Så få doser solgt i løpet av en måned har vi ikke sett så lenge Farmastat har levert denne statistikken. Men det betyr lite, da februar er lavsesong og salget for årets to første måneder er på nivå med samme periode i fjor, kommenterer produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health sin månedlige vaksinekommentar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Hittil i år har det gått ut 27,22 millioner doser flerkomponentvaksine. Det er en liten nedgang fra 2016 da det ble solgt 28 millioner doser i januar og februar, viser tallmateriale fra Farmstat.

De siste 12 månedene er det solgt 302 millioner doser, mot 308 millioner doser i foregående 12- månedersperiode.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat.

Stabilt over tid

I februar 2017 ble det solgt bare 110 000 doser med PD-vaksine, mindre enn ti prosent av februarsalget i 2016, som var på 1,2 millioner doser.

Hittil i år er det solgt 2,3 millioner doser med PD vaksine, mot 5,6 millioner doser i januar og februar 2016.

- Likevel kan vi si at salget av PD-vaksiner er som normalt og til og med stabilt. De siste 12 månedene er det solgt 109,2 PD-doser. I 12-månedersperioden året før ble det solgt 109, 6 millioner altså nesten nøyaktig likt, sier Sævareid.

Venter økt salg av PD-vaksine

Hun forteller at salget av PD-vaksiner trolig kommer til å øke noe i løpet av året.

- Trenden det siste året er at lakseoppdrettere også i Trøndelag i stadig større grad velger å beskytte fisken ved å vaksinere mot pancreas disease, sier Sævareid.

Hun legger til at næringens økte satsing på storsmolt trekker i en annen retning, men at PD-vaksineringen totalt likevel ventes å øke.