NCE Seafood har i samarbeid med DNB og Pareto arrangert Seafood Innovation Award. Her ser man dem sammen med startup-selskaper under NASF-konferansen i Bergen

Pris til fôrinnovasjon

NCE Seafood har i samarbeid med DNB og Pareto arrangert Seafood Innovation Award, hvor startup-selskapet BioFeyn vant årets gjeve pris.

Publisert Sist oppdatert

Det Boston-baserte selskapet ble stemt frem av publikum og en jury på bakgrunn av sitt arbeid med innovative løsningen knyttet til fôr.

- BioFeyn vinner i dag fordi de jobber med å løse en av de sentrale utfordringene i havbruk som er å utnytte fôrressurser bedre. Det er en begrenset ressurs, og BioFeyn bruker svært innovative metoder for å forbedre utnyttelsen av fôr, sier juryen i sin begrunnelse.

Prisen ble delt ut på NASF-konferansen onsdag.

Ifølge juryen har de også muligheter til å anvende metoden til andre dyr, og det kan potensielt forbedre bruken av fôrressurser i andre sektorer. Sett i lys av den geopolitiske situasjonen, der mangel på råvarer i Europa og den globale tilgangen på råvarer er under press, har BioFeyns metode stort potensiale.

Stimulere innovasjon

Vinnerne av prisen får 100 000 kroner, medlemskap i NCE Seafood Innovation, gratis deltagelse på NASF 2023 og mulighet til å presentere seg på neste års Seafood Innovation Award. Prisen deles ut for å legge til rette for bærekraftig utvikling og innovasjon i sjømatbransjen, og den skal i tillegg stimulere entreprenørskap og anerkjenne innovasjon hos nye selskaper.

Seafood Innovation Award deles ut i forbindelse med tre-dagers konferansen North Atlantic Seafood Forum (NASF), som er verdens største sjømatkonferanse. De åtte nominerte selskapene presenterte seg og sitt arbeide første dagen, Kriteriene for å bli nominert som start-ups for prisen var at de har utviklet et produkt eller en tjeneste og søker potensielle kunder, partnere og/eller investorer. Juryen, bestående av DNB, Pareto og NCE Seafood Innovation vurderte selskapene utfra fire kriterier: environmental impact, business idea, team og growth potential.

Fjorårets vinner, Kuehnle AgroSystems, fra Hawaii vant på bakgrunn av sin utvikling av ny teknologi som drastisk forbedrer produksjonen av en viktig ingrediens i sjømatindustrien. Juryen beskrev fjorårets vinner slik:

- KAS wins the Seafood Innovation Award 2021 at NASF 2021 for their fermentation technology to produce natural astaxanthin for the aquafeeds marked.