Arrengementet går av stabelen tirsdag. Illustrasjonsfoto.

Skal diskutere hvordan lakseproduksjon kan dobles

I en rapport om sjømatsektoren estimerer EY hvordan globalt lakseproduksjonsvolum kan utvikle seg de neste 20 år. I et arrangement i  samarbeid mellom EY og NCE Seafood Innovation tirsdag 20. april kl. 14.00- 16.00 skal næringen og eksperter diskutere hvordan.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Næringen vil vokse, ny teknologi og produksjonsformer er tilgjengelig, men noen  utfordringer må løses for å muliggjøre målsetningen om bærekraftig vekst. I fjor var nasjonal  dødelighet i oppdrettsnæringen på 14,8%, ifølge Veterinærinstituttet. Fiskens helse og velferd  må bedres, og dødeligheten reduseres om vi skal øke produksjonsvolum. Når vi ser fremover  må vi styrke innovasjon og håndtere utfordringene strategisk og gjennom samhandling, for å  oppnå den bærekraftige veksten og utviklingen vi alle satser på, sier Nina Stangeland,  administrerende direktør i NCE Seafood Innovation. 

Tirsdag 20. april møtes flere norske selskaper i sjømatnæringen til et virtuelt arrangement.  Der skal hovedfunnene og fremtidsbetraktningene fra Havbruksanalysen legges frem, og de  ledende aktørene i næringen skal diskutere dem videre i en panelsamtale. Lerøy Seafood,  Grieg Seafood, Cargill, Benchmark Genetics og Pharmaq er blant selskapene som bidrar med  synspunkter. 450 personer fra 27 ulike land verden over skal delta på arrangementet. 

- Havbruksanalysen fra EY fremhever utfordringene og mulighetene som ligger foran  industrien, som står i et veiskille. Økt fokus på bærekraft og fiskehelse presser aktørene langs  hele verdikjeden til å investere i ny teknologi for å tilpasse seg morgendagens marked. Vi vil  se vinnere og tapere langs hele verdikjeden. Vinnerne vil bli aktørene som skaper de beste  løsningene for en effektiv og bærekraftig produksjon og distribusjon av laks, sier partner i EY  Merete Skage.