Fra denne luftgassfabrikken i Malm skal Nippon Gases levere oksygen i rørledning direkte til SalMars settefiskanlegg på nabotomten. Foto: Nippon Gases

Skal levere oksygen direkte til det nye gigantanlegget

Nippon Gases Norge AS og SalMar Settefisk AS har signert en avtale på direkte levering av oksygen til SalMars nye settefiskanlegg. I tillegg vil SalMar også ta i bruk overskuddsvarme fra Nippon Gases sin luftgassfabrikk til oppvarming.

Publisert Sist oppdatert

Nippon Gases skriver i en pressemelding at dei mars 2021 startet produksjon av industrigasser på den nye luftgassfabrikken i Malm utenfor Steinkjer. De påpeker at denne satsningen er viktig for å kunne levere industrigass til kunder innen vekstområder som fiskeoppdrett, prosessindustri og offshore fra Midt-Norge og nordover.

Når SalMar Settefisk sikret seg nabotomta begynte partene å snakke om en mulighet for å utnytte plasseringen på samme industripark. Resultatet ligger nå klart i form av en avtale hvor Nippon Gases skal levere både oksygen og overskuddsvarme til SalMars settefiskanlegg nom skal stå ferdig sommeren 2023.

De forteller at leveransen passer inn i en tanke om bl.a. sirkulærøkonomi.

- Vi bruker varmen fra Nippon Gases til å skape de beste oppvekstsvilkår for 23 millioner smolt i året, sier Karl Christian Aag i Salmar Settefisk.

Oksygengssen vil gå i rørledning fra anlegget til Nippon Gases og direkte til SalMar.

Lars Borgli, som er administrerende direktør i Nippon Gases Norge forteller at sørover i Europa har Nippon Gases flere anlegg som leverer oksygen og andre industrigasser i rørledning direkte til sine kunder, men at i Norge er dette mer sjeldent.

- Det er mange faktorer som skal klaffe før dette er en hensiktsmessig løsning, og oftest har gasskunder et tankanlegg som fylles jevnlig og ved behov, sier han.