Daglig leder i Njord Salmon, Finn Christian Skjennum sier han er fornøyd med selskapets årsregnskap for 2017. Foto: Gustav-Erik Blaalid, Kyst.no.

Njord Salmon vil levere to millioner storsmolt

Selskapet er fornøyd med årsresultatet for 2017 til tross for lavere produksjon av storsmolt. Nå vil de satse enda mer på å øke størrelsen på fisken og øke produksjonen.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Njord Salmon hadde en økning i omsetning fra 2016 til 2017, fra 53,2 millioner til 55,7 millioner kroner. Resultatet for 2017 kommer fra to produktlinjer, storsmolt av laks og berggylte, hvorav produksjon og salg av storsmolten fortsatt er selskapets hovedaktivitet. 

Daglig leder i selskapet Finn Christian Skjennum sier at økningen i omsetning skyldtes tilleggsaktiviteter med berggylte.

-  På generelt grunnlag er jeg fornøyd med selskapets årsresultatet, men vi har hatt en del utfordringer med AGD på berggylten sommer/høst 2017 og som dessverre medførte at vi måtte destruere deler av denne produksjonen, sier han.

Njordsalmon sitt anlegg på Tjeldbergodden er kommet langt på produksjon av postsmolt i Norge. Foto: Njord Salmon.

Mindre storsmolt enn forventet

Driftsresultatene var noe lavere i 2017 enn 2016 med 7,2 millioner, mot 11,5 millioner året før. Skjennnum forklarer dette med en annen kontraktsmiks mellom laks og berggylt samt noe lavere kapasitetsutnyttelse i storsmoltproduksjonen i 2017.

- Blant annet leverte vi mindre andel storsmolt over 500 gram, opplyser han.

Njord Salmon driver landbasert produksjon med sjøvann og har tillatelse til å produsere 15 millioner settefisk av laks og 2 millioner settefisk av berggylte per år. Selskapets konsesjoner i Tjeldbergodden biopark er i dag begrenset av utslippstillatelsen som setter et makstak på 2400 tonn fisk per år.

Nøkkeltall for 2017 og 2016:

- For perioden 2015-2017 har vi levert mindre enn 1000 tonn biomasse årlig, det vil si mellom 1,5 og 2,6 millioner storsmolt årlig av størrelsene 200-700 gram. Denne produksjonen er basert på 2 eller 3 innsett av smolt fra avtalepartnere som leveres som storsmolt til sjøanlegg på midt-Norge.

Storsmoltproduksjonen foregår i store utendørs kar hvor det blir brukt gjennomstrømningsteknologi. Det blir også benyttet varmtvann fra Equinors metanolfabrikk på Tjeldbergodden til å optimalisere tilvekst og produksjon gjennom vinterhalvåret.

Videre fokus på storsmolt

For 2018 vil selskapet med 7 ansatte i hovedsak fokusere på storsmoltproduksjonen.

- Målet er å levere ca 2 million storsmolt. Vi vurderer fortløpende å øke aktiviteten med rensefisk samt å bygge opp nye veksttrinn for storsmolt, sier han.

Skjennum understreker det faktum at etterhvert som det tas i bruk mer og mer storsmolt i Norge, så vil det bli behov for mer smolt totlat sett.

- Selskapet arbeider derfor med muligheten til å bygge inn en større grad av integrert produksjon knyttet til dagens storsmoltkonsept, forteller han.