Paul Aandahl, analytiker i sjømatrådet. Foto: Therese Soltveit.
Paul Aandahl, analytiker i sjømatrådet. Foto: Therese Soltveit.

Ser tendenser til mindre betalingsvillighet for norsk laks

Analytiker Paul Aandahl sier til kyst.no at det var et fall i konsumet i 2016, og den negative trenden ble forsterket ut over året. Tendensen til at folk er mindre betalingsvillige for norsk laks grunnet høye priser begynner å vises, mener han. - Vi har ikke oppdatert statistikk for januar, men tendensen er klar.

Publisert

Lakseprisen holdt stand i forrige uke. Etter et markert fall fra årets først til andre uke kan det synes som den stabiliserer seg på drøye 70 kr/kg, ifølge tall fra Akvafakta.

Nordea skriver at lakseprisene fortsetter ned denne uken, og at eksportører som betalte 75 NOK/kg for stor fisk, prøver å selge den videre igjen til 70 NOK/kg.

- Dette kommer ikke av store volumer på tilbudssiden, men er mer et resultat av en svak etterspørsel, etter som mange ikke er villige til å kjøpe laks på disse rekordhøye prisene, skriver Nordea.

Nedgang i flere markeder

Sjømatrådets analytiker Paul Aandahl sier til kyst.no at de ser tendenser til lavere konsum i markedet, i forhold til de høye prisene som nå har slått innover forbrukernes lommebøker.

- Vi har ikke oppdatert statistikk for januar, men tendensen er klar. Det var et fall i konsumet i 2016 og den negative trenden forsterkes ut over året. Størst fall er det i konsumet av fersk laks hvor Spania, Portugal, Norge og Sverige peker seg ut som markedene med størst fall i konsumet. Jeg kan også nevne at på slutten av året falt konsumet i Tyskland omtrent like mye som i Norge, opplyser Aandahl.

Han påpeker at konsumet av fryst laks som har holdt seg oppe i første del av 2016, også falt kraftig mot slutten av 2016. Dette gjaldt spesielt for Italia, Polen, Norge og Sverige.

Eksportvolumene av laks fra Norge har gått betydelig ned, mens prisene har gått opp. Dette kan føre til etterspørselsvikt fra markedene, og Sjømatrådet sier de ser tendenser til nedgang i betallingsvillighet. Foto: Norges Sjømatråd. 
Eksportvolumene av laks fra Norge har gått betydelig ned, mens prisene har gått opp. Dette kan føre til etterspørselsvikt fra markedene, og Sjømatrådet sier de ser tendenser til nedgang i betallingsvillighet. Foto: Norges Sjømatråd. 

- Konsumet av røykt laks har så langt vi har data, mindre endringer i omsatt volum enn fersk og fryst naturell laks. Unntaket er kanskje Frankrike hvor desembersalget av røykt laks falt med 15 %, legger han til.

Jevn laksepris

Når det gjelder lakseprisen så utvikles den relativt likt mellom markedene, mener analytikeren.

- Unntaket har er vel kanskje vært USA og Italia, som har hatt en relativt sterkere prisutvikling enn andre markeder sammenlignet med fjoråret, forklarer analytikeren.

 - Er det noen marked som dropper norsk laks grunnet høye priser? 

- Vi ser at EU taper litt av sin andel av totaleksporten, men jeg vil presisere at det er mindre enn det vi kanskje skulle forvente gitt prisnivået. Eksporten til store markeder som Polen og Storbritannia utvikles omtrent som gjennomsnittet, mens eksporten til Frankrike reduseres litt mer. Eksporten til Spania fortsetter den negative trenden fra fjoråret med et fall på 22% i årets tre første uker.

Sjømatråd-analytikeren peker videre på at eksporten av fersk hel laks til USA øker kraftig og det samme gjør eksporten til en del asiatiske markeder som for eksempel Vietnam, Singapore og Thailand.