Oppdrettslaks i ventemerd. Foto: Therese Soltveit.

Norske Lakseelver mener det er ukritisk høsting i sjø

785 sjølaksefiskere fanget 59.169 laks i sommer. Dette utgjør 75 laks per fisker. Til sammenligning avliver en sportsfisker i elv gjennomsnittlig 1 laks i året. Dagens tall fra SSB viser at det ble tatt 269 tonn laks med not og garn i sjøen i 2016, skriver Norske Lakseelver.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Pressemeldingen ble sendt ut i forbindelse med SSBs lansering av statistikk for sjøfiske etter laks i 2016.

- Det er opp 16 % fra i fjor, og det utgjør anslagsvis 42 % av totalvekten på all avlivet villaks i 2016 (endelige tall for sportsfiske i elv presenteres av SSB i januar 2017).

Tar ikke ansvar

Antall villaks som vender tilbake til norske elver er halvert de siste tretti år. Dette har ført til redusert høstbart overskudd og mange sårbare bestander. Over 100 elver er derfor stengt for fiske. I en slik situasjon er organisasjonen Norske Lakseelver kritisk til at sjølaksefisket får fortsette i sin nåværende form, da mye av fisket med not og garn i sjøen ikke skiller mellom laks fra ulike elvebestander.

- I sjølaksefisket er det ingen kvoter og fangstbegrensing per fisker slik man har i elvene, og dette kan lett føre til overbeskatning av sårbare bestander, forklarer generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Dårlig samfunnsøkonomi

De skriver at det totale samfunnsøkonomiske bidraget fra sjølaksefiskerne er lavt. Førstehåndsverdien av 269 tonn laks er anslagsvis 27 millioner kroner (om lag 33.000,- per sjølaksefisker), og gir få ringvirkninger. I kontrast til dette omsetter sportsfiske etter laks i elvene for omlag 1,3 milliarder kroner. Dette gir en verdi på 500,- for en sjølaksefisket laks, mens en elvefanget laks har en verdi på over 10 000 kroner.

- Dersom flere laks overlever i sjøen og kommer opp i elva, vil verdien av laksen øke betydelig. Potensialet for verdiskaping knyttet til sportsfiske etter laks er 2-3 milliarder. Sportsfiskerne i elv bidrar til mer enn 95 % av innbetalingene til Statens fiskefond gjennom fiskeravgiften. Det gjøres også en betydelig dugnadsinnsats fra elveeiere og sportsfiskerforeninger rundt om. Sjølaksefiskerne bidrar ikke til dette viktige arbeidet. Vi synes det derfor er en veldig skjev fordeling at så få sjølaksefiskere kan høste over 40 % av villaksen, understreker Evensen.

- Bør endres

De mener paragraf 26 i lakse- og innlandsfiskloven gir hjemmel til å stille krav om at fisket eller en forholdsmessig andel av fisket skal forvaltes til fordel for allmennheten.

- Å la 785 personer, knappe 1 prosent, av alle laksefiskere i Norge fange nærmere halvparten av villaksen, kan neppe sies å være til fordel for allmennheten. Regelverket bør definitivt endres, avslutter Torfinn Evensen