Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver. Foto: Øyvind Røen.

Vil påklage oppdrettsvekst

Norske Lakseelver vil påklage alle vedtak hvor det ikke kan dokumenteres at en tildeling av produksjonsvekst er miljømessig forsvarlig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

En juridisk utredning om vekst under det nye trafikklyssystemet ble bestilt av Norske Lakseelver i fjor høst. Rapporten slår fast at oppdrettsvekst som kun er basert på en vurdering av effekten av én miljøindikator (lakselus) på én art (laks), i et utvalg av norske elver, strider mot både akvakulturloven og naturmangfoldloven. Dette skriver Norske Lakseelver i en nyhetsmeling.

Førstnevnte sier at oppdrett skal drives miljømessig forsvarlig, og sistnevnte inneholder kvalitetsnormen for villaks som ikke åpner for den samme bestandsreduksjonen som regjeringen mener er helt ok.

Helt konkret sier rapporten:

  1. Regjeringen kan ikke unnlate å vurdere lakselusas effekt på sjøørret og sjørøye
  2. Samtlige elver må vurderes etter kvalitetsnormen før en vurdering av lusas effekt på laks kan gjøres
  3. Grenseverdiene for tillatt bestandsreduksjon under trafikklyssystemet bryter mot bestemmelsene i kvalitetsnormen for villaks

Miljømessig forsvarlighet stiller krav om at langt flere miljøindikatorer enn lakselus må vurderes før oppdrettstillatelser kan endres (gis anledning til produksjonsøkning)

Norske Lakseelver har oversendt den juridiske rapporten til både Stortinget og flere departementer, med krav om stans i den planlagte veksten, uten at det har gitt resultater foreløpig. Oppdrettsindustrien gis nå frist ut januar til å søke om vekst i hht. til forskriftene i det nye trafikklyssystemet. Søknadene skal behandles av fylkeskommunene.

- Norske Lakseelver antar at mange vedtak om tildeling av økt kapasitet må påklages. Det vil blant annet være tilfeller der oppdretter ikke har dokumentert at driften ikke skader lokale bestander av laks, sjøørret og sjørøye. Vi antar at dette faktisk vil omfatte de aller fleste, skriver de.

Det er Fiskeridirektoratet som er klageinstans. Blir klagene avvist av Fiskeridirektoratet må det vurderes om man skal prøve lovligheten av denne kapasitetstildelingen for domstolene.