Illustrasjonsfoto av smolt.

- Nye RAS-anlegg øker kompetansekravene til ansatte

Tekset: Settefisksjef Ole Christian Norvik i NRS, er klar på at moderne settefiskanlegg på flere områder krever høyere kompetanse hos de ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ole Christian Norvik er settefisksjef for Norway Royal Salmon (NRS) og mener at etter at «RAS-bølgen» kom i 2000, kom også en endring til kravene som stilles til de ansatte på anleggene.

- De tidligere og tradisjonelle anleggene utviklet teknologien over tid, sammen med en gradvis økning av størrelsen på anlegget. Arbeidskraften bestod gjerne av allsidige driftsteknikere og teknisk personell. Kapasiteten lå på 0,5 til 7 millioner smolt, reflekterer han og påpeker at anlegg som oppgraderes eller bygges nye med RAS-teknologi, rommer plass for 5 til 15 millioner smolt.

- Her ser vi supereffektive anlegg, samtidig som de har mindre marginer for feil. Da følger også mer krevende kompetanse og spesialiserte oppgaver for de ansatte, mener han.

Ole Christian Norvik, settefisksjef i NRS under Tekset 2018. Foto: Katarina Berthelsen.

- Krever spesialkompetanse

Norvik påpeker at antall ansatte i settefisknæringen ikke har økt drastisk de siste årene. Det har derimot investeringsnivået.

- Nye anlegg kommer med mer teknologi og automasjon, høyt fokus på rensing av vann som skal inn til anlegget, biologisk rensing, mekaniske filter og til slutt krav slambehandling. Det er en spennende utvikling, og flotte anlegg, samtidig er det lite standardisering når de bygges. Det vil kreves spesialisert kompetanse.

Norvik mener rollene til ansatte ved norske moderne anlegg kommer til å kreve mer. Dette gjelder både på områder som drift og ledelse, samtidig som det trengs ansatte med høy kompetanse på biologi og teknologi. Det er også mer fokus på fiskehelse, og høyt krav til administrasjon av anlegget.

- Anlegget skal sertifiseres på alle punkt, og da kreves det at man har både kapasitet og kompetanse til å følge opp det som kreves av dokumentasjon, påpekte han.

Nye problemstillinger 

I moderne RAS-anlegg vil det være et høyt krav til driftspersonell. Norvik legger frem eksempler hvor anlegg har ansatt egne driftsbiologer som fokuserer kun på biofilteret, som har blitt en egen levende organsime. Det kreves mer til de som skal følge opp teknologi og vedlikehold, og med en økende grad av digitalisering og automasjon, følger også de som kan system og elektronikk.

- Det vil dukke opp masnge nye oppgaver, og mange komponenter krever en solid base av kunnskap.

Norvik legger også frem at for å sikre nok arbeidskraft må bedriften legge til rette for dette.

- Regionalisering krever at det skal være tilgang til lokal smolt, men tilgang på arbeidskraft varierer i de ulike landsdelene og er også skjevfordelt når det gjelder Nord- og Sør-Norge, distrikt og innland. Nye anlegg vil ha et økt behov av kvalifiserte og spesialisert arbeidskraft, men skal man ha det må det legges til rette for en fleksibel arbeidsordning, både lokalt og via pendling.

I tillegg kan leverandørene av teknologien bidra med fjernsupport under drift, grundig opplæring i RAS med fokus på egen teknologi, samtidig som det kontinuerlig må letes etter nye områder hvor operasjoner både kan automatiseres og robotiseres.