Inngikk avtale: Administrerende direktør Olav Andreas Ervik i SalMar Ocean AS og dekan Ingrid Schjølberg ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ser store muligheter i samarbeidet om å utvikle havbasert fiskeoppdrett. Foto: Thor Nielsen/NTNU
Inngikk avtale: Administrerende direktør Olav Andreas Ervik i SalMar Ocean AS og dekan Ingrid Schjølberg ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ser store muligheter i samarbeidet om å utvikle havbasert fiskeoppdrett. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Skal samarbeide om havbasert fiskeoppdrett

NTNU og SalMar Ocean AS inngår en samarbeidsavtale der formålet er å videreutvikle et globalt ledende miljø for havbruk til havs, som sikrer økonomisk, miljømessig bærekraft og fiskevelferd for oppdrett i mer eksponerte områder.

Publisert

Samarbeidsavtalen forsterker og utvider et allerede etablert samarbeid mellom partene. NTNU har de tre siste årene bidratt til realiseringen av Ocean Farm 1-prosjektet og gjennomføringen av Ocean Farm Teknologiprogram 1. SalMar Ocean AS viderefører Ocean Farm Teknologiprogram i et nytt program, og knytter seg med dette tettere mot NTNU.

Verdensledende på havbruk og oppdrett

Salmar Ocean AS har som mål å bli en ledende operatør for havbasert oppdrett gjennom å perfeksjonere teknisk og operativ kompetanse, design og systemløsninger for bærekraftig, havbasert fiskeoppdrett. 

NTNU vil bidra til kunnskapsutvikling innen miljø, bærekraft, fiskevelferd, biologi, effektiv drift, samt utvikling av teknologi og utstyr i samarbeid med leverandører fra industrien.

Partene ønsker at det strategiske samarbeidet vil:

  • Utvikle NTNU til et internasjonalt ledende universitet innen havbruk.
  • Bidra til å utvikle en nasjonal strategi hvor de beste norske miljøene innen sine områder samarbeider om å utvikle relevant kunnskap, produkter og tjenester.
  • Bidra til å utvikle en norsk leverandørindustri til å bli verdensledende innenfor spesielt automasjon, autonomi og havbruksrobotikk, sensorikk, overvåkning, fiskevelferd og operasjon av havbasert oppdrettsanlegg.
Førsteamanuensis Martin Føre ved NTNUs Institutt for teknisk kybernetikk arbeider blant annet med å utvikle «digitale tvillinger», en teknologi som kan bli svært nyttig i driften av oppdrettsanlegg til havs. Føres stilling ved NTNU er finansiert av SalMar Ocean.  Foto: Thor Nielsen/NTNU
Førsteamanuensis Martin Føre ved NTNUs Institutt for teknisk kybernetikk arbeider blant annet med å utvikle «digitale tvillinger», en teknologi som kan bli svært nyttig i driften av oppdrettsanlegg til havs. Føres stilling ved NTNU er finansiert av SalMar Ocean. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Tilgang til forskningsdata, tettere kontakt med industri og nye stillinger

Gjennom samarbeidsavtalen får NTNU blant annet:

  • Tilgang til praktiske og reelle problemstillinger, i tillegg til direkte kontakt med industri og leverandører.
  • Tilgang til forskningsrelevante data fra Ocean Farm 1 og fremtidige Smart Fish Farm (SFF), og nye versjoner av Ocean Farm 1 konseptet.
  • Avtalen åpner også for opprettelse av ph.d.-stillinger, post docs (rekrutteringsstillinger), professorater/gaveprofessorater og delte og kombinerte stillinger ved NTNU og SalMar Ocean AS.
  • Studentoppgaver i samarbeid med SalMar Ocean AS

Finansiering

Samarbeidet vil bli konkretisert i flere enkeltprosjekter som vil finansieres enten av SalMar Ocean AS, eller via søkte midler fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering, EU-systemet eller andre aktuelle aktører.