Oversiktskart. Ænes er markert med rød sirkel (Kjelde: Fonnakart.no)

Fylkesmannen skeptisk til videre planlegging av settefisk-anlegg

Eide Fjordbruk AS og Lingalaks AS har i lengre tid planlagt å bygge et nytt anlegg for settefisk-produksjon på Ænes i Kvinnherad kommune, men Fylkesmannen i Hordaland stiller seg skeptisk til videre planlegging på bakgrunn av sjøørret-bestanden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Produksjonen til det planlagte anlegget i flere hundre millioners klassen, vil omfatte hele produksjonssyklusen fra egg og yngel til smolt/postsmolt for utsett i sjø.

Les også: NVE vurderer å styrke innsatsen for å ta unna settefisksøknader

Les også: Går saman om bygging av nytt settefiskanlegg

I forrige uke var Norges Vassdrag- og energidirektorat på stedet, der motstanderne og tilhengerne fikk si sine meninger. Søknaden til NVE om å få hente vann fra Æneselva, er for lengst sendt inn, og det var årsaken til at seniorrådgiver og saksebehandler Bård Ottesen var på plass, ifølge lokalavisen Grenda i sin papirutgave.

Representanter fra bedriftene, og Fylkesmannen var tilstede. Det samme var representanter, konsulenter, grunneiere og naboer fra Kvinnherad kommune. Saken har tidligere vært på høring, og Ottesen oppfordret alle de inviterte til å komme med sine innspill til saken.

- Vil ikke påvirke elven

Geir Helge Johnsen fra rådgivende biologer, har utarbeidet søknaden til Lingalaks og Eide Fjordbruk. Under befaringen påpeker han at vanninntaket ikke vil påvirke forholdene i Æneselven.

Dette er nærmeste nabo Terje Enes, svært skeptisk til, skriver avisen. Han er en av de som ikke ønsker etablering av settefiskanlegget på Ænes.

Han spør om det er blitt gjort målinger i elva i januar og februar også? Han påpeker også at anleggets dyptvannskai vil føre til støy-, lukt- og lysforurensing, siden det blir mye skipstrafikk til alle døgnets tider.

- Skeptisk til etablering

Seniorrådgiver Anniken Friis fra miljøvern- og klimaavdelingen var tilstede på vegne av Fylkemannen under NVE sin befaring. Hun sier til kyst.no at de ser ingen konflikter med vannuttaket i elva. Men påpeker at det er to forskjellige saker inne hos Fylkesmannen nå, der den ene går på vannuttaket i elva og det andre på reguleringsplanen.

- Vår oppgave er først og fremst å ivareta de nasjonale miljømålene som er satt av regjeringen, og Kvinnherad kommunen sin reguleringsplan må først komme på plass, før Fylkesmannen endelig kan komme med sine merknader. 

- Fylkeskommunen har sagt seg skeptisk til etablering av settefiskanlegg på Ænes, fordi det er konfliktfylt. Anlegget er planlagt ved et anadromt vassdrag, som er en viktig elv for sjørretten. Det er med bakgrunn i tilstanden til sjøørret i Hardanger vi peker på at det er konfliktfylt, sier hun.

FM har og pekt på hensyn til verna vassdrag og nærheten til Folgefonna nasjonalpark og Ænes landskapsverområdet.

Les også: Stor interesse for settefisk-planar

Opptatt av god dialog

Kjetil Hestad, samfunnskontakt i Lingalaks sier befaringsprosessen gikk fint, og de tilbakemeldingene han har fått har vist at det var en ryddig og god prosess.

Kjetil Hestad, samfunnskontakt ved Lingalaks og Tombre Fiskeoppdrett. Foto: privat/Facebook.

- Vi er opptatte av å ha en god dialog med de berørte og de instansene som vi samarbeider med. Dette blir et supermoderne anlegg til mange hundre millioner som vil skape mange arbeidsplasser, så det er viktig for oss at skal gjøres på en ordentlig og god måte for alle involverte, sier Hestad til kyst.no

Han sier at dersom de er noen som er skeptiske eller har spørsmål angående settefiskanlegget er det bare å ta kontakt med Lingalaks.

- Dersom noen føler at de ikke har fått god nok informasjon av oss, vil vi gjerne sørge for at de får svar på spørsmålene sine, opplyser samfunnskontakten.