Salaks. Foto: Salaks

Salaks økte omsetningen med 77,4 prosent

Salaks økte omsetningen med 77,4 prosent i 2016. Daglig leder Odd Bekkeli sier til kyst.no at de er kjempe fornøyd med resultatet, og påpeker at årsaken til de gode tallene skyldes gode laksepriser og en god produksjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Salaks driver med matfiskproduksjon av laks og ørret, og hadde en omsetning på 479, 3 millioner kroner i 2016, sett mot 270,1 millioner i 2015. Dette er en økning på hele 77,4 % og 209 millioner kroner.

Driftsresultatet til selskapet ble 224 millioner kroner i fjor, mot 60,6 millioner året før.

Daglig leder i Salaks, Odd Bekkeli. Foto: Salaks.

Daglig leder Odd Bekkeli sier til kyst.no at han er kjempe fornøyd med tallene for 2016.

- Årsaken til de gode resultatene våre vil vi si er lakseprisene og en god produksjon, forteller Salaks-sjefen.

Driftsmarginen til selskapet endte på vel 47 prosent. Årsresultatet ble 253,4 millioner i fjor, mot 44,5 millioner (2015) som tilsier en økning på hele 430,2 prosent.

I årsberetningen skriver styret at de har blant annet gjennomført en fisjon, der båten "Lifjell" er utfisjonert til overtakende selskap Brønnbåt Nord AS.

Ønsker reformpause

Selv om tidene er gode er Bekkeli bekymret for de høye produksjonskostnadene, og mener det er flere ting som gjør at de øker og er høye.

- Det dukker stadig opp nye krav fra myndighetene og det offentlige. Krav til til både dokumentasjon og ustyr bare blir større og jeg mener det kanskje bør være en "reformpause" en stund nå, mener han.

Iallefall mener han det bør være en gjennomgang av det byråkratiske.

Selskapet har ambisjoner i 2017 om å få i gang produksjonen på det nye smoltanlegget ved Salangsverket i Salangen kommune.

- Vi er i gang med å byge et ganske stort anlegg, som vi har stor tro på kan være med å redusere lusepresset og kostandene.

RAS-anlegget skal stå ferdigstilt februar 2018, og har en budsjettert produksjonskapasitet på seks millioner stor-smolt i året, med et totalt karvolum på 9.900 kubikkmeter. Les mer om dette her. 

Nye prosjekter

Selskapet har for tiden ett pågående utviklingsprosjekt, der de har søkt om utviklingtillatelser for konseptet FjordMax, en semilukket integrert oppdrettsplattform. Konseptet skal mangedoble norsk oppdrett, eliminere rømming og redusere organisk utslipp med 90 %. Les mer om dette her. 

Bedriften har 45 årsverk, der 79 ansatte har jobbet hel- eller deltid i 2016. Ti av disse er kvinner.

Om selskapet: 

  • Salaks AS er et helintegrert oppdrettsselskap hjemmehørende i Salangen kommune i Troms.
  • Selskapet ble grunnlagt i 1985 og eies fortsatt lokalt. Det har i dag seks matfiskkonsesjoner.
  • Disse driftes på tilsammen syv lokaliteter i Salangen, Lavangen, Harstad og Dyrøy kommune.
  • Salaks har eget slakteri, og holder for tiden på å ferdigstille sitt nye smoltanlegg med tilslutning postsmoltanlegg.
  • Selskapet har ca. 85 ansatte, og en samlet produksjon som utgjør nær 9000 tonn per år. Omsetning i 2016 var 480 MNOK.