Olav Andreas Ervik trekker seg fra rollen i SalMar Aker Ocean. Foto: Salmar.

Ervik trekker seg som toppleder i SalMar Aker Ocean

Olav Andreas Ervik fratrer stillingen som CEO i Salmar Aker Ocean våren 2022. SalMar skriver dette skal være begrunnet med familiære årsaker.  

Publisert Sist oppdatert

Styret i SalMar skriver i en pressemelding at de derfor har iverksatt prosessen med å finne en ny toppleder for SalMar Aker Ocean. Ervik vil fortsette som rådgiver til selskapet.

- Styret respekterer Ervik sin beslutning, og setter pris på at han forsetter som en sentral ressurs for styret og ledelsen i SalMar Aker Ocean også etter han trer ut av sin nåværende stilling, skriver de.

- Stor betydning

SalMar skriver at Ervik og hans medarbeidere har vært av stor betydning for utviklingen av SalMar Aker Ocean så langt, herunder at selskapet har gjennomført to biologisk vellykkede produksjonssykluser.

- Noe av det mest interessante og inspirerende man kan gjøre i denne næringen, er å ha en sentral rolle i utviklingen av havbasert oppdrett sammen med et kompetent og sterkt team. Hadde situasjonen tillatt det, skulle jeg gjerne fortsatt som CEO. Men nå ser jeg frem til å bidra fra en ny posisjon, sier Ervik.  

Først Norge, så ekspandere 

Eierne av havoppdrettselskapet, SalMar og Aker, vil så snart myndighetene legger til rette for det, utvikle en global aktør innen offshore havbruk. Starten vil være i Norge og virksomheten vil etter hvert ekspandere i egnende områder internasjonalt. Akkurat nå jobbes det med en omfattende oppgradering og utvikling av not-teknologien for bruk i Ocean Farm 1. Dette blir en not- og barriereteknologi som også skal anvendes for nye offshore og semi-offshore installasjoner. Videre er det fullt fokus på å ferdigutvikle neste generasjons merde tenkt brukt semi-offshore, som SalMar Aker Ocean ønsker å starte byggingen av så raskt som mulig.

Parallelt skriver selskapet det arbeides med å ferdigstille og klargjøre verdens første rene offshore laksefarm; Smart Fish Farm for bygging. Smart Fish Farm er planlagt etablert ca. 50 nautiske mil vest av Frøya.  I samspill med myndighetene ser selskapet frem til å få på plass de nødvendige tillatelser og lokalitet for denne pilotenheten. Denne utbyggingen vil gi grunnlag for nye arbeidsplasser for verfts- og utstyrsprodusenter langs kysten, og samtidig skape viktig erfaringsgrunnlag når myndighetene skal utarbeide det permanente regelverket for offshore havbruk.

Vil produsere 150 000 tonn innen 2030

SalMar Aker Ocean vil etablere en strategisk allianse med Aker Solutions, ScaleAq og Cognite for å understøtte og drive frem utviklingen av en helt ny generasjon oppdrettsutstyr, som bygger på erfaringene fra utviklingsprosjektet Ocean Farm 1.  Dette blir et industrielt og innovativt samarbeid som vil skape utstyr og teknologi for å håndtere de krevende forhold man vil møte når laks skal produseres på laksens betingelser offshore og semi-offshore, områder hvor det i dag ikke er teknologisk mulig å drive havbruk.

- Målet til SalMar Aker Ocean er en bærekraftig produksjon på ca. 150 000 tonn innen utgangen av 2030.  Selskapet vil da være en av verdens største lakseprodusenter. På veien mot dette målet vil det bli skapt en helt ny forretningsmulighet for en norsk leverandørindustri i omstilling. Det vil kunne etableres tusenvis av industri- og ingeniørarbeidsplasser i Norge. Produksjonsmålet på 150 000 tonn er bare begynnelsen, sier styreleder Atle Eide i SalMar Aker Ocean.  

Eide fortsetter: - Oppgaven med å overta stafettpinnen etter Ervik, er en viktig lederstilling i en fremtidsrettet industri. Ervik og teamet har gjort en fremragende jobb så langt. På neste etappe skal det bygges et nytt, globalt industriselskap hvor Norge har en teknologisk, markedsmessig og operasjonell lederrolle internasjonalt. Vi jakter på en toppleder med tung industriell erfaring, og som tiltrekkes av det å skape noe helt nytt – i tett dialog med to av Norges mest kompetente og profesjonelle eiermiljøer, SalMar og Aker.