Illustrasjon: Pure farming søker om seks utviklingskonsesjoner til konseptet Welfare Fish Farming. De vil behandle på fiskens premisser og har høyt fokus på fiskevelferd. Foto: PF.
Illustrasjon: Pure farming søker om seks utviklingskonsesjoner til konseptet Welfare Fish Farming. De vil behandle på fiskens premisser og har høyt fokus på fiskevelferd. Foto: PF.

Har nullvisjon for lus – Søker seks utviklingskonsesjoner

Pure Farming AS søker om seks utviklingskonsesjoner for konseptet Welfare Fish farming (WFF), som er en energinøytral flåteløsning med totalkontroll på lus. - Hovedfokuset for prosjektet er å hindre påslag av lus, samle opp lusen og samtidig bruke vindenergi for et mer miljøvennlig oppdrett, sier styremedlem og prosjektleder Per Gunnar Kvenseth, også kjent som "Pelle".

Publisert

Pure Farming (PF) lokalisert på Nordmøre søker nå om seks utviklingskonsesjoner for å utvikle en smartløsning for oppdrett med nullvisjon for lus, og 90% reduksjon av CO2-utslipp gjennom bruk av vindenergi og batteri.

Pelle er både styremedlem/prosjektleder i Pure Farming og daglig leder ved Smøla Klekkeri og Settefisk AS. Han sier til kyst.no at det er han selv og en god gjeng rundt frokostbordet som har kommet opp med ideen.

- Vi har jobbet med ideen i seks måneder, etter Fiskeridirektoratet lyste ut utviklingskonsesjonene. Konseptet er en videreutvikling av de tidligere konseptene vi har jobbet med, blant annet Atlantos. Utviklingen av ideen kom frem under mingling ved frokost, det er rett å slett en idedugnad av alle i selskapet. Men jeg kan vel ta litt fadderskap ved ideen, sier Kvenseth. 

Ramme på 200 millioner

Han sier til kyst.no at hovedfokuset for prosjektet er å hindre påslag av lus, og samle lusen opp og samtidig bruke vindenergi for en mer miljøvennlig oppdrett. Uviklingen av konseptet har en finansieringsramme på omlag 200 millioner kroner.

Det baserer seg på videreutvikling av til dels kjente løsninger satt sammen på en ny måte slik at de oppnår å kombinere dagens åpne merdløsninger med nyutviklet lokalt tilgjengelige ikke-medikamentelle behandlingskapasiteter, og samtidig erstatte dieselaggregater med lokalt produsert CO2 nøytral vindkraft.

Selskapet vet ikke sikkert hvor konsesjonene vil bli plassert, dersom søknaden blir godkjent.

Styremedlem Per Gunnar Kvenseth i Pure Farming. Foto: PF.
Styremedlem Per Gunnar Kvenseth i Pure Farming. Foto: PF.

Les også: Steinvik vil ha større volum og søker om 8 utviklingskonsesjoner

- Vi ser for oss at konseptet vil stå på lokaliteter i området Smøla, Aksen eller på Averøy.

Miljøvennlig oppdrett står i fokus

WFF smartløsninger kan enkelt overføres til resten av den norske oppdrettsnæringen og bygger på Norges naturgitte og menneskeskapte fordeler.

- Konseptet Welfare Fish Farming er et initiativ fra Pure Farming, som i dag leder et konsortium med utvikling av oppdrett fra egg til marked, der hovedfokus er miljøvennlig og sertifisert oppdrett av atlantisk laks med salg til høykvalitetsmarkedet i Europa, sier Pelle.

Les også: Vil utvikle tubenot-konseptet og søker om seks utviklingskonsesjoner

Han legger til at konsortiumet skal i perioden frem til 2022 utvikle et nytt konsept med totalkontroll av lakselus som i tillegg er energinøytralt rundt en nyskapende oppdrettsflåte med ikke-medikamentelle avlusingskapasiteter og med stort fokus på fiskevelferd.

Samle opp lusen

PF med samarbeidspartnere vil gjennom praktisk forskning utvikle et helt nytt oppdrettskonsept rundt en ny flåteløsning med fokus på lakselus, fiskens helse, velferd samt optimale miljøforhold og redusert smittespredning. WFF skal samle opp og destruere all lakselus som faller av i forbindelse med håndtering og avlusing, som vil eliminere smitterisiko til annen laksefisk og nabolokaliteter.

- I lusesesongen i fjor opplevde vi at mye lus kom drivende til vår lokalitet, da andre oppdrettere avluste. Dette er noe vi vil gjøre noe med. Når vi ferskvannsbehandler fisken skal vi samle opp lusen etterpå, slik at den ikke kan spre seg videre, sier Pelle.

Les også: – Messingnett vil kunne bli en revolusjon for næringen

Selskapets plan er å ta WFF smartløsning et langt skritt videre, basert på de erfaringene de selv har kombinert med kompetansen til deres nære samarbeidspartnere og leverandører. PF initiativet er støttet av et større lokalt konsortium når det gjelder biologiske, teknologiske og finansielle ressurser. Det er allerede inngått avtaler med en rekke leverandører.

Vil bruke vindkraft

- Løsningen innebærer at dieselaggregater erstattes med energi basert på lokalt produsert vindkraft. Variasjonen i vindkraftproduksjonen omgjøres fra et problem til en ressurs gjennom batterilagring og at overskuddsenergi brukes til produksjon av oksygen og ferskvann. Slik sikres kontinuerlig selvforsynt drift og maksimal utnyttelse av den tilgjengelige energiressursen. Oksygen og ferskvann muliggjør at bruken av medisiner og kjemikalier skal reduseres til et absolutt minimum. Oppdrettsbåtene blir elektriske, og drevet av vann- eller vindkraft, sier Pelle.

(Teksten fortsetter under)

Han forklarer at lakselus holdes borte ved dype skjørt med oksygenering, ferskvannslokk på merdene og aktiv bruk av rensefisk. Lakselus og AGD på laksen vil holdes under kontroll ved hjelp av ferskvann eller varmtvann som produseres på lokaliteten av vindkraft, og lagres til bruk og gjenbruk (RAS). Behandlingsenheten på flåten samler opp og dreper alle stadier av lakselus, og det vil alltid være nok kapasitet til å behandle all fisk på lokaliteten i løpet av få dager.

Det skal utvikles teknologi/utstyr for oppsamling og avliving av lus som faller av under håndtering. Lokaliteten vil ha dieselaggregater kun som nødstrøm. Utsett av egenprodusert postsmolt vil redusere eksponeringstiden i åpne merder til under 12 måneder, og kontakt med brønnbåt vil kun skje ved levering av smolt og henting av slaktefisk.

Pelle sier til kyst.no at konseptet skal stå på en mer skjermet lokalitet, og har ikke tanker om eksponerte lokaliteter. Teknologien som vil bli brukt, mener han kan overføres til standard oppdrettsmerder og kan videreutvikle næringen.

- Vi har mange ideer og har handlekraft, vi vil bygge videre på det vi har gjort tidligere. Vi har fokus på ikke-medikamentelle behandlinger, hindre lusepåslag, energi, slamoppsamling, og ikke minst sertifisering for miljøvennlig opppdrett.

- Vi er kjempegiret på å få dette til, og det skal vi klare, legger han til.

Samarbeidspartnere og teknologileverandører:

  • Flatsetsund Engeneering (FLS – lakselusspyler og fisketransport)
  • Botngaard (luseskjørt og luseduk)
  • Storvik Aqua (oksygen og oksygenering)
  • Aquahouse (ferskvannsproduksjon og RAS)
  • Åkerblå (fiskevelferd – fiskehelse)
  • Promek (elektriske oppdrettsbåter)
  • Nasjonalt Vindenergisenter (Hybridløsning for vindturbin og energilagring)
  • Betonmast (nyutviklet fôrflåte – med behandlingsenhet)