Vikingbase Smolt skal etablere et RAS-anlegg for produksjon av settefisk i størrelser fra 80 til 750 gram. Nå har de knyttet seg til nettverket Salmon Group.

Vikingbase Smolt AS går inn som ny aksjonær i Salmon Group

Selskapet har i dag en akvakulturtillatelse for en produksjon på inntil ti millioner settefisk og et kystnært næringsområde på 140 mål på Fosen.

Publisert Sist oppdatert

Salmon Group skriver i en pressemelding at de over tid fulgt Vikingbase Smolt sin reise frem mot det som skal bli et spennende område for bærekraftig havbruk i Trøndelag.

- Næringsområdet på 140 mål, som Vikingbase Smolt er en del av, ligger sentralt i produksjonsområde 6 og inneholder planer om andre havbruksrelaterte virksomheter og aktiviteter som passer med Salmon Groups fokus på bærekraft og ressursutnyttelse, heter det fra grupperingen.tyreleder i Vikingbase Smolt, Frode Blålid sier i meldingen at de ser nytten og verdien av å være en del av et større havbruksnettverk.

- I en næring med kompleks- og fragmentert forvaltning, gir det å være del av en større gruppe oss både økt påvirknings- og gjennomslagskraft, samt komparative fordeler som muliggjør lokalt- og privat eierskap for vårt selskap. Salmon Group sitt høye fokus på fiskevelferd og bærekraft er også et stort pluss, sier styreleder i Vikingbase Smolt, Frode Blålid.Salmon Group er glade for lokal- og privateide havbruksselskaper vil være med i grupperingen.

- Privat- og familieeide havbruksselskap er viktige for å drive norsk næringsliv og norsk havbruksnæring fremover. Konsolidering pågår fortsatt i havbruksnæringen og rammebetingelsene vi forholder oss til gjør det stadig mer krevende for de små og mellomstore næringsaktørene. Våre eiere er lokalforankrede, kunnskapsrike og har langsiktige perspektiver. Dette gjør oss til en slagkraftig gruppe med muligheter til å gjøre noen verdivalg som blir lagt merke til. I et globalt marked med konsumenter som stadig tar mer bevisste matvarevalg, er vi og våre eiere godt posisjonert til å møte denne kjøpesterke kundegruppen. Vi er derfor svært glade for at flere lokal- og privateide havbruksselskaper vil være en del av Salmon Group og det er en glede å kunne ønske Vikingbase Smolt velkommen inn i vårt nettverk, sier Jan Olav Langeland, adm.dir. i Salmon Group.