Refsnes Laks driver fem tillatelser for laks i Åfjord kommune i Trøndelag.

Økt skattekostnad minsket resultatet

Likevel ble det et innbringende år for Åfjord-selskapet, som betaler 61 millioner kroner i utbytte.

Publisert Sist oppdatert

Refsnes Laks er et familieeid selskap med base i Åfjord kommune i Trøndelag.

Selskapet driver oppdrett og salg av laks, med sine fire tillatelser, samt en visningstillatelse, alle i produksjonsområde 6, med totalt 3 932 tonn MTB.

61 millioner i grunnrenteskatt

I 2023 klarte selskapet å oppnå en betydelig forbedring i omsetningen, sammenlignet med 2022. Refsnes Laks omsatte for 635 millioner kroner og satt igjen med et overskudd på 63 millioner kroner, etter en betalbar skatt på 83,6 millioner kroner, som også inkluderer grunnrenteskatt. 

Refsnes Laks

Tall i millioner kroner 2023 2022
Omsetning636393
Driftsresultat165117
Driftsmargin26%30%
Res.f.skatt163117
EK-andel %35%45%

Nøkkeltall for 2023 og 2022.

Til sammenlikning hadde selskapet inntekter på 392 millioner året før, men et høyere overskudd, på 91 millioner kroner, da skattekostnaden var betraktelig lavere.

Roger Bekken, daglig leder i Refsnes Laks, sier til Kyst.no at de er godt fornøyd med årets resultat.

– Det er innfasing av ny grunnrenteskatt som bidrar særdeles negativt. Vi betaler ca. 61 millioner i grunnrenteskatt, og dette kommer i tillegg til vanlig selskapskatt, understreker han.

I 2023 sier Bekken at biologien har vært grei, og at selskapet har taklet luseutfordringene bra.

– 2024 ser så langt bra ut, kommenterer han.

Roger Bekken, daglig leder i Refsnes Laks, er fornøyd med året, men trekker frem en høy skattekostnad som årsak til dupp i resultatet.

Gode laksepriser

Refsnes Laks har med sine 24 ansatte hatt en forbedret utvikling av driften, ifølge styrets årsberetning.

– Selskapet er tilfreds med den biologiske utviklingen de siste årene og forventer at nivået på produksjonen opprettholdes. 

Av resultatet har styret satt av 61 millioner kroner til utbytte, mens resterende 2,5 millioner kroner blir overført til annen egenkapital.

– Markedsutviklingen har vært positiv også i 2023, og det ser ut som om det den gode utviklingen med høy etterspørsel og høye priser vedvarer inn i 2024, skriver styret.

Refsnes Laks er eid 55 % av Refsnes Fiskeindustri AS og 45 % av SalMar Farming AS.