Ikke alle produktsegmentene til Vard Aqua leverte like bra i 2017. Foto: Vard Aqua
Ikke alle produktsegmentene til Vard Aqua leverte like bra i 2017. Foto: Vard Aqua

Svakt marked ga dårlig resultat for Vard Aqua

Nå håper selskapet at fokus på forskning- og utvikling skal bedre resultatet i år. 

Publisert

Omsetningen til Vard Aqua Sunndal fikk en nedgang i fjor sammenlignet med året før, der driftsinntekten ble 38,9 millioner mot 40,8 millioner. 

Driftsresultat ble også kraftig redusert, selskapet leverte et resultat på 1,7 millioner i 2017 mot drøye 2,6 millioner i 2016. Dette ga en driftsmargin på 4,57 % i 2017, mens det var på 6,52 % i 2016.

Fokus på utvikling

Driftsleder Christoffer Ericsson i Vard Aqua Sunndal, forteller til Kyst.no at nedgangen i omsetningen i 2017 skyldes høyt fokus på utvikling, testing og tilpasning av nye løsninger.

- Vi ønsker å levere velprøvde, fleksible løsninger som er enkle i bruk og utformet for best mulig sikkerhet, komfort og bærekraftig fiskehelse. Dette er et ressurs- og tidkrevende arbeid, som vi håper å se resultatene av i 2018. 

Han forteller videre at de hadde utgifter i forbindelse med skifte av lokaler. Selskapet har tidligere hatt to separate lokasjoner i Norge, men de har nå flyttet alt inn under ett hus som er pusset opp og tilpasset for deres drift.

Klare mål fremover

Ericcson påpeker at de har klare mål fremover i 2018.

- Selskapet har stort fokus på forsking- og utvikling, og har flere pågående prosjekter både i egen regi og sammen med andre selskaper og institusjoner. Vi håper at disse grepene gir positiv effekt på ordreinngang og omsetning i 2018.

Selskapet har flere nye produkt, og de satser spesielt hardt innen de fire produktsegmentene foring, biomasse, oksygen og merdmiljø, i tillegg til fartøy og flåter.

-  Det er gledelig å se at våre produkter og systemer blir godt mottatt i markedet, og vi jobber hardt for å møte oppdretternes behov, sier Ericcson.

Egenkapitalen til Vard Aqua er gjennom fjoråret styrket  fra 21 millioner kroner til 23,4 millioner kroner, samtidig som gjelden deres har økt fra 16,4 millioner kroner, til 18,2 millioner kroner.

Vard Aqua (tidligere Storvik Aqua) er en leverandør av utstyr med lang erfaring innen akvakultur. Selskapet har virksomhet i Norge, Skottland og Chile og leverer produkter og løsninger innen fôring, oksygen, biomassemåling, kontroll og automasjon av merdmiljøet.