Hos Steinvik Rensefisk har de fokus på å klargjøre de lusespisende krabatene for å takle miljøet i merd, og trener dem med vannhastighet i kar. Foto: Steinvik Rensefisk

Riktig fôr og gode vaksiner er alfa omega for rensefisken

Steinvik Rensefisk hadde i fjor en produksjon på tre millioner rognkjeks. Driftsleder sier det er viktig å treffe rensefisken sin «formtopp» frem mot sjøutsett, for å få en robust fisk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kjartan Sverre Wiik er driftsleder ved anlegget på Svelgen, og forteller til Kyst.no at produksjonen deres i fjor endte på rundt tre millioner rensefisk â 45 - 50 gram.

Wiik forteller at fisken har hatt en høy overlevelse fra startforing til utsett, og selskapt hadde i 2018 en utgang på cirka seks prosent. Dette inkluderer dødfisk, svimere og utplukk av uønsket fisk.

- I tidlig fase fra 4 - 10 mg kan det være en mindre uregistrert utgang i tillegg, når larver løser seg opp og vanskelig lar seg skille fra fôrrester og feses, påpeker han.

En sporty rensefisk

For å skape en best mulig robust lusespiser, hevder Wiik at nøkkelen til suksess er en kombinasjon av gode vaksiner, og fôre med den beste ernæringen helt frem til sjøutsett. 

Driftsleder Kjartan Wiik med kollega Ann Kristin i Svelgen, Sogn og Fjordane. Foto: Steinvik rensefisk

- Vaksineprodusenten anbefaler en minimumvekt på åtte gram ved vaksinering og 500 døgngrader før sjøutsett. Vi må ha kapasitet til å ta ut dette potensialet i vaksinen, slår han fast.

Ellers understreker driftsansvarlig at det er viktig å utvikle fisken sin evne til å takle miljøet i merd, inkludert å sørge for en god finnestatus og «trening» i tilpasset vannhastighet i kar.  Det er også viktig for dem å dokumentere at fisken er frisk ved veterinærattester, screeningprogram og grundige, kliniske observasjoner. 

Høykvalitets fôring

Yngel påvekst hos Steinvik Rensefisk. Sluttkontroll på leveringsklar fisk (45g). Foto: Steinvik Rensefisk.

I produksjonslinjene på Svelgen, har hver avdeling strenge smitteverntiltak, og de er opptatt av å ha temperaturer basert på stadiespesifikke behov. Hos Steinvik Rensefisk spiller fôret også en stor rolle, det er viktig for dem at dette holder høy kvalitet, samtidig som det også er høy vannutskiftning i karene.

Driftslederen kom inn i akvakulturnæringen tidlig på 90-tallet, først som røkter i lakseoppdrett, og senere ved oppbygging og drift av lakseslakteri. Wiik har siden 2002 vært engasjert i produksjon av marine arter, de siste seks årene i Steinvik Rensefisk, med ansvaret for rognkjeksproduksjonen.