Illustrasjonsfoto av Safetecs nye kontor i Haugesund. Foto: PDS Protek.
Illustrasjonsfoto av Safetecs nye kontor i Haugesund. Foto: PDS Protek.

Safetec Nordic åpner kontor i Haugesund

1. oktober 2018 åpnet Safetec Nordic et nytt kontor i Haugesund, som er det femte kontoret selskapet har i Norge.

Publisert

Med etableringen i Haugesund styrker selskapet sitt lokale nærvær i et område som er viktig for flere av deres kjernemarkeder, skriver selskapet i en pressemelding.

Safetec er et rådgivingsmiljø innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. De gjennomfører et bredt spekter av studier og rådgivning innen risiko, pålitelighet, systemoptimalisering, sikring og beredskap, der både tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold tas i betraktning. Kundene kommer fra olje- og gassindustrien, samferdsel, offentlig sektor, kraft og havbruk.

- Safetec har i mange år jobbet tett med kunder i Haugesund, i første rekke olje-og gass- og verftsindustrien i området. Selskapet vårt er i en vekstfase og vi ønsker å utvide vår portefølje mot andre industrier. Haugesundsregionen er sentral særlig for havnæringene; maritim industri og akvakultur, sier Leder for Safetecs virksomhet i Norge, Jorunn Seljelid.

I tillegg har Safetec en bred portefølje mot både samferdselsindustrien og offentlig sektor.

- Vi tror at en lokal tilstedeværelse i Haugesund vil styrke vår relasjon til eksisterende kunder og gi oss et godt utgangspunkt for å etablere nye kunder og samarbeidspartnere i området, uttaler Seljelid.

Selskapet er et rådgivingsmiljø innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. De gjennomfører et bredt spekter av studier og rådgivning innen risiko, pålitelighet, systemoptimalisering, sikring og beredskap, der både tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold tas i betraktning. Våre kunder kommer fra olje- og gassindustrien, samferdsel, offentlig sektor, kraft og havbruk.

Det nye kontoret ligger i 24/7-bygget, som har en sentral plassering, midt i innfartsåren til Haugesund.