«Rohavet» hentet nylig storsmolt fra smoltanlegget til Salangfisk og leverte den til Salaks lokaliteten Skjellesvika. Foto: Salangfisk.

Første storsmoltlevering fra Salangfisk

Salangfisk AS har levert sin aller første leveranse av vaksinert storsmolt fra det nye anlegget.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no har tidligere skrevet om det nye RAS-anlegget til Salangfisk og vaksineringen av sine første smolt grupper. Nå har selskapet nådd enda en milepæl og cirka 180 000 storsmolt er blitt satt ut i sjø, fordelt i to merder på lokaliteten Skjellesvika på Grytøya.

Tirsdag kveld jobbet ansatte på Salangfisk sent, ettersom de skulle ha sin første levering av storsmolt. Snittvekt på fisken var cirka 260 gram, og har vært i anlegg på Salangsverket i cirka 14 måneder. 

Driftsleder Lasse Solgren i Salangfisk sier de har mulighet til å produsere smolt opptil 500 gram om de ønsker, men konsentrerer seg nå om storsmolt på 250-300 gram. Foto: Salangfisk.

Leveranser på løpende bånd i høst

Lasse Solgren Nilsen, driftsleder i Salangfisk AS sier til Kyst.no at de er kjempefornøyd med å ha nådd hovedmålet deres med å levere 250 gram storsmolt av god kvalitet.

- Nå blir det spennede å følge fisken videre i havet. Vi skal også levere ytterligere 300 000 smolt til samme lokalitet om en måneds tid, disse er også på 250 gram. Videre er planen å sette ut 1,2 millioner smolt på 250 gram i oktober/november, som tilhører neste batch. Begge batchene som blir satt ut i år er Salmobreed rogn fra 2017, opplyser han. 

All fisk skal etter planen gå til Salaks i 2018 og 2019, hvordan situasjon er i 2020 sier han tiden vil vise. 

Det er brønnbåten «Rohav» som hadde oppdraget med å levere fisken.

All smolt produsert av Salangfisk skal etter planen gå til Salaks i 2018 og 2019. Foto: Salangfisk.

To innlegg i året

Nilsen forteller at de for neste år i utgangspunktet hadde satt seg et mål om å produsere tre innlegg, og øke antallet slik at de kunne levere mer. Han sier imidlertid at de velger å ta bort et innlegg, og fokusere på utbedringsarbeid for å optimalisere produksjonsforholdene.

- På grunn av dette klarer vi kun å levere to utsett i 2019. Da blir det et utsett på våren og et på sensommeren. Slik er planen nå, men det kan selvsagt endre seg underveis, påpeker han. 

Større smolt

Selskapet har satt seg som mål at smolten skal være 250 gram, som er basert på vekstkravet til grønne konsesjoner.

- Vi har muligheten til å produsere større smolt, og blir det behov kan vi produsere smolt på opp til 1000 gram. Vi har kapasitet til det, men da må vi redusere antallet på grunn av biomassen, sier han avslutningsvis.