Det Witzøefamilie-kontrollerte selskapet Kverva Industrier AS, har sikret seg for en betydelig andel av SalMar-emisjonen, slik at de fremdeles vil beholde aksjemajoriteten i selskapet.
Det Witzøefamilie-kontrollerte selskapet Kverva Industrier AS, har sikret seg for en betydelig andel av SalMar-emisjonen, slik at de fremdeles vil beholde aksjemajoriteten i selskapet.

Oppdatert: SalMar samlet inn nær tre milliarder på få timer

SalMar ASA publiserte etter stengetid på børs tirsdag en melding om at man var i markedet for en rettet emisjon. Få timer senere var pengene sikret.

Publisert

Tirsdag ettermiddag sendte selskapet ut en børsmelding der de skrev at de hadde engasjert Arctic Securities AS og Carnegie AS som tilretteleggere  til å rådgi på og utføre en mulig rettet emisjon opp til 4.500.000 av nye aksjer.

Like før midnatt kom en ny melding om at emisjonen var gjennomført.

Dermed er brutto proveny på ca. 2,71 mrd kroner hentet gjennom tildeling av 4,5 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 602 kr per aksje.

- Den rettede emisjonen mottok sterk interesse fra nordiske og internasjonale institusjonelle investorer av høy kvalitet, og ble flere ganger overtegnet, melder selskapet.

Kverva Industrier AS, selskapets største aksjonær og et selskap i nær tilknytning til primærinnsiderne Gustav M. Witzøe og Kverva AS, samt Gustav Witzøe, CEO i selskapet, har blitt tildelt 498 339 emisjonen, og vil etter gjennomføring eie 59,9 millioner aksjer i SalMar. Det ble i den første meldingen understreket at Kverva Kverva Industrier AS etter emisjonen i alle tilfeller ville eie mer enn 50% av SalMArs aksjer.

LIN AS, et selskap i nær relasjon til Leif Inge Nordhammer, styreleder i selskapet, har blitt tildelt 25 065 nye aksjer og vil dermed eie 1,30 millioner aksjer.

Selskapet ser flere attraktive investeringsmuligheter på tvers av hele verdikjeden de ønsker å bruke pengene til.

De lister at disse investeringsmulighetene inkluderer: 

  • kjøp av laksekonsesjoner,
  • oppkjøp av selskaper,
  • organiske investeringer i smoltproduksjon,
  • kystnært oppdrett,
  • slakteri- og videreforedlingsaktiviteter.